Certificering opleidingen RRP

NVVK-certificaat: kwaliteitsstempel opleidingen voor risicoprofessional

Risicoprofessionals kunnen zich sinds 2019 registreren in het register van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Dit register kent strenge toelatings- en opleidingseisen. Om de kwaliteit van opleidingen voor risicoprofessionals aan te tonen, kunnen opleidingsinstellingen het NVVK-certificaat aanvragen.

Risicoprofessionals spelen een belangrijke rol in de verzekeringssector. Deze veelal technisch geschoolde professionals doen technische inspecties bij bedrijven in opdracht van verzekeraars of adviseurs. Ze schatten bedrijfsrisico’s in en doen voorstellen om de kans op schade te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het verkleinen van het risico op brand, inbraak, extreem weer, lekkage, cyberaanvallen, bedrijfsongevallen of bedrijfsonderbreking. Op basis van deze risico-inventarisaties kunnen verzekeraars en adviseurs hun klanten passende verzekeringen en voorwaarden bieden.

NVVK-registratie

Bedrijven zijn altijd in beweging en daarmee ook risico’s op schade. Klimaatverandering en de snel digitaliserende wereld zijn hier voorbeelden van. Het is daarom van groot belang dat risicoprofessionals goed zijn opgeleid én continu up-to-date blijven van de ontwikkelingen in hun eigen specialisme zoals onder andere brand, criminaliteit, transport, cyber of agrarisch. Dit kan door een gedegen basisopleiding en permanente educatie (PE). En met een NVVK-registratie tonen zij vervolgens aan dat zij aan de opleidings- en kwaliteitseisen voldoen.

NQA-certificaat

Maar zonder kwalitatief aanbod van opleidingen en cursussen is het voor risicoprofessionals moeilijker om hun kwaliteit te blijven garanderen en een NVVK-registratie te krijgen. Daarom is door NVVK een erkenningsprocedure gestart voor opleiders met een opleidingsaanbod voor risicoprofessionals.  Deze erkenningsprocedure wordt uitgevoerd door Netherlands Quality Agency B.V. (NQA). Met een NVVK/NQA-certificaat waarborgen opleidingsinstellingen hun kwaliteit. Daarnaast krijgen zij met dit certificaat toegang tot een grote groep Nederlandse veiligheidsdeskundigen die net als de risicoprofessionals lid zijn van de NVVK.

Behaal het certificaat

Interesse in erkenning van uw opleiding door NVVK/NQA? Neem dan contact op met de NVVK via register@veiligheidskunde.nl en vul het aanvraag formulier in.

De opleiders die de aanvraag hebben ingediend en het proces met NQA zijn opgestart zullen op de website van de NVVK worden vermeld. Zodra de erkenning is gegeven zal dit in een apart register dat beschikbaar komt op de NVVK website worden opgenomen.