De kiesdistricten

De regionale kiesdistricten zijn ingedeeld op aantallen leden per postcodegebied om zo een evenredige vertegenwoordiging te krijgen in de Ledenraad. Hieronder een overzicht van de Kiesdistricten met postcodegebieden en ledenraadsleden. Aangevuld met het nationale kiesdistrict van de Risicoprofessionals.

Regionaal, 5 districten

Noord-Nederland

PC-gebied: 70 t/m 72 + 74 t/m 79 en 80 t/m 99

LR-leden; Joke Hiemstra, Frits de Koning en Eddie Stam

Noord-Holland

PC-gebied: 10 t/m 22,24, 34, 36 en 37

LR-leden: Joep Bloedjes, Peter Booster en Jaap van de Ruit

Midden–Nederland 

PC-gebied: 35, 38 t/m 42, 52 t/m 54, 58, 65 t/m 69 en 73

LR-leden: Dorrith Hakkert, Tamara Kubbenga en Jildou de Jong

Zuid-Holland 

PC-gebied:  23,25 t/m 33, 43 en 45

LR-leden: Angelique Klaver, Christiaan Poll en Rob van de Bank

Zuid-Nederland 

PC-gebied:  44, 46 t/m 51, 55 t/m 57, 59, 60 t/m 69 en 73

LR-leden: Peter Bakker en Hub Daniëls (1 vacature)

NB. Leden woonachtig in België/Duitsland behoren bij kiesdistrict Zuid Nederland

Nationaal, 1 district

Risicoprofessionals

LR-lid: Sherida Juistenga