RVK - FAQ - Het niet beschikken over de juiste vooropleidingseis

Een aantal senior leden heeft moeite om hun vooropleiding aan te tonen omdat diploma’s niet meer vindbaar zijn, of niet aan de huidige normen voldoen. Zij beschikken wel over veel vakinhoudelijke kennis. Het hoofdbestuur heeft hierover advies gevraagd bij NQA (Netherlands Quality Agency). 

In het Register Reglement is het volgende opgenomen;

Artikel 7: Basisnormen voor registratie Register Veiligheidskundigen

7.1 Om voor registratie in aanmerking te komen dient de aanvrager te voldoen aan de volgende basisnormen: 

  1. Vooropleidingseis: minimaal MBO4-diploma of HAVO
  2. Vakopleidingseis: in het bezit van een veiligheidskundig diploma: MVK, HVK, MoSHE. 
  3. E-assessment afgesloten met een positief resultaat1
  4. Beroepscode ondertekend

1 Criteria voor het E-assessment zijn opgenomen als bijlage I  

Het niet beschikken over de juiste vooropleidingseis

Juist voor leden die moeite hebben om te kunnen voldoen aan de vooropleidingseis is er de mogelijkheid om via een EVC-procedure, Erkenning Verworven Competenties te kunnen voldoen aan de vooropleidingseis.  

Met een EVC-certificaat heeft u de mogelijkheid om aan te tonen dat u ook zonder diploma over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. Het betreft hier niet een opleiding maar een traject van meerdere weken (tegen betaling) waarin u wordt begeleid en getoetst en dat wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Op de NVVK-website bij register is hierover meer te lezen in de FAQ (veel gestelde vragen).

 

Het niet meer vindbaar zijn van diploma’s

  1. U kunt in veel gevallen uw examenresultaten terugvinden in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  2. Erkenning Verworven Competenties. Lukt het helemaal niet om uw diplomagegevens terug te vinden, dan kunt u voor een alternatief kiezen: het laten erkennen van verworven competenties. Met het nationaal kenniscentrum EVC kunt u uitzoeken of het verwerven van een ervaringscertificaat op korte termijn een passende oplossing biedt voor het verlies van uw diploma. Met een EVC-certificaat heeft u de mogelijkheid om uw werkgever te tonen dat u ook zonder diploma over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. Het betreft hier niet een opleiding maar een traject van meerdere weken (tegen betaling) waarin u wordt begeleid en getoetst en dat wordt afgesloten met een erkend certificaat. 

Wanneer verzoek om registratie of herregistratie niet is gehonoreerd dan kan de aanvrager binnen twee weken na dagtekening van de weigering in beroep gaan bij de beroepscommissie. Zie Artikel 13a Beroepsprocedure en werkwijze van de beroepingscommissie met betrekking tot registraties.

Kortom: De mogelijkheid wordt geboden om toch te kunnen voldoen aan een vooropleidingseis, namelijk via een EVC-traject en dit vraagt een investering van de leden (tijd en geld <€1.500). 

De NVVK vindt de kwaliteit van het beroep en de uitoefening van het vak dermate van belang dat er geen concessies worden gedaan op de gestelde basisnormen.