Agenda

Vanuit de NVVK worden zowel regionaal als landelijk bijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Onderstaande agenda geeft een overzicht van alle geplande activiteiten vanuit de NVVK en van andere relevante organisaties. 

 

Deelnamespecificaties

Aanmelding

Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomsten, waarbij de NVVK-leden uiteraard wel voorrang krijgen op niet-leden. Mocht je verhinderd zijn, geef dat tijdig (uiterlijk 2 dagen voor dato) door aan het secretariaat, zodat iemand van de reservelijst deel kan nemen.

Kosten

Deelname aan interne NVVK-bijeenkomsten is gratis voor NVVK-leden, tenzij anders vermeld. Niet leden zijn uiteraard ook welkom tegen betaling van €50,00. 

U ontvangt hiervoor automatisch een factuur die u bij aanmelding direct kunt voldoen via Ideal.

Let op!
Als u zich als lid aanmeldt en zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen van te voren) toch afwezig bent, worden de kosten (€ 50) aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!

SKO-/PE-punten

Aan alle door de NVVK georganiseerde, vakinhoudelijke bijeenkomsten die minimaal 3 uur duren, wordt door Hobéon een half studiepunt per dagdeel toegekend (m.u.v. bijeenkomsten georganiseerd door externe partijen). Voor bijeenkomsten voor risicodeskundigen (RRP's) geldt: Zie de matrix in het Regelement Permanente Educatie RRP .  

Kijk voor verslagen van vorige bijeenkomsten ook eens op ons YouTube-kanaal

Kijk ook eens in de agenda van onze zusterverenigingen:

NVvA

BA&O

NVAB