Betere ondersteuning arbeidsmigranten

In een recente kamerbrief benadrukt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de noodzaak voor betere ondersteuning van arbeidsmigranten in Nederland. Ondanks hun belangrijke bijdrage aan de economie, worden arbeidsmigranten nog vaak geconfronteerd met Nederland onwaardige situaties.

Er zijn diverse initiatieven gestart om arbeidsmigranten beter te informeren en te ondersteunen. Het project ‘Work in NL’ (WIN) richt zich op het coördineren van informatie, hulp en ondersteuning in alle 35 arbeidsmarktregio’s. WIN bouwt voort op bestaande informatiepunten zoals die in Noord-Brabant, Den Haag, Rotterdam, Noord-Limburg en Utrecht. Dit project beoogt een uniforme en kwalitatieve dienstverlening te bieden die arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen beter bereikt.

Taalvaardigheid verbeteren

Daarnaast worden er nieuwe stappen gezet om de taalvaardigheid van arbeidsmigranten te verbeteren. Gemeenten en werkgevers spelen hierin een cruciale rol. Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) worden middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het verbeteren van basisvaardigheden, inclusief taal. Werkgevers worden aangemoedigd om taalcursussen aan te bieden, bij voorkeur onder werktijd.

Voorlichting in landen van herkomst

Ook wordt er meer aandacht besteed aan de voorlichting in de landen van herkomst. Door samenwerking met het EURES-netwerk, de Europese Arbeidsautoriteit en ambassades, worden EU-burgers beter voorbereid op hun vertrek naar Nederland.

Toegang tot specialistische hulp

Ten slotte wordt de toegang tot specialistische hulp verbeterd. Het Juridisch Loket biedt sinds kort specifieke ondersteuning aan arbeidsmigranten in verschillende regio’s. Dit moet medio 2025 een standaard onderdeel van hun dienstverlening worden.

Beter geïnformeerd en ondersteund

Deze initiatieven samen moeten ervoor zorgen dat arbeidsmigranten beter worden geïnformeerd en ondersteund, waardoor hun integratie en zelfredzaamheid in Nederland wordt bevorderd.

Bron: Rijksoverheid.

Lees ook Binnenkort: meldpunt voor misstanden met arbeidsmigranten

25 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Jaarverslag Opsporingsdienst NLA
analyse operationele effectiviteit en impact