Binnenkort: meldpunt voor misstanden met arbeidsmigranten

Demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigde onlangs aan dat er vóór de zomervakantie een meldpunt wordt opgericht voor misstanden met arbeidsmigranten in de vleessector. Dit initiatief komt voort uit overleg met vertegenwoordigers van slachthuizen, uitzendbureaus en vleesverwerkende bedrijven.

Van Gennip benadrukt dat misstanden met arbeidsmigranten een ernstig probleem vormen binnen de sector, zoals blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie en uitzendingen van EenVandaag. Arbeidsmigranten worden vaak zonder geldige reden op staande voet ontslagen, wat hen niet alleen hun baan kost, maar ook het recht op een werkloosheidsuitkering, achterstallig loon, vakantiegeld en soms zelfs hun huisvesting.

Disciplinaire maatregelen

De vleesverwerkende industrie reageert afkeurend op deze misstanden. De Centrale Organisatie voor de Vleessector heeft aangegeven dat leden disciplinaire maatregelen zullen treffen tegen bedrijven die zich hier schuldig aan maken.

Strengere eisen

Naast het meldpunt zijn er ook andere afspraken gemaakt tussen Van Gennip en de sector, waaronder strengere eisen aan uitzendbureaus die arbeidsmigranten leveren. Het kabinet werkt tevens aan een vergunningstelsel voor uitzendbureaus om misstanden verder aan te pakken.

Andere afspraken

Naast het instellen van een meldpunt heeft minister Karien van Gennip ook andere afspraken gemaakt met de vleessector. Deze afspraken omvatten onder andere strengere eisen die werkgevers kunnen stellen aan de betrokken uitzendbureaus.

Tegelijkertijd werkt het demissionaire kabinet aan een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus. Dit stelsel heeft als doel om op termijn malafide uitzendbureaus effectiever te kunnen aanpakken. Van Gennip roept haar opvolger op om het streven naar eerlijke, gezonde en veilige werkplekken voort te zetten met de nodige urgentie.

Bron: NOS

21 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Persbericht: Veiligheid in transitie