Tekort aan vakmensen - nood breekt wet

26-02-2024

 

De roep om vakmensen is groot en wordt alleen maar groter met alle opgaven als woningopgaaf, energietransitie en watertransitie. Er moet veel, er moet veel tegelijk en er moet veel tegelijk op dezelfde plek, aldus Arno Visser (voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland).


De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer organiseerde recent een brainstorm over disruptie. Disruptie (ontwrichting) zou nodig zijn om de gewenste kentering te bewerkstelligen. 


Op dit moment begeven we ons in een zero-sum-game aldus Bart Götte (o.a. hoofddocent transities aan de Universiteit van Amsterdam) in zijn presentatie. Iedereen kijkt naar elkaar (binnen en buiten sectoren, ketens en organisaties) in de zoektocht naar vakmensen.


Echt samenwerken is nodig om de vele grote (technische) opgaven te volbrengen. Maar net zo hard - en misschien wel harder - nodig is culturele bewustwording van de noodzaak van het behoud van geschoolde vakmensen.


We zijn in een tijdperk beland waar de vraag naar diversiteit, deeltijd, zorg, vrije tijd en vakmensen groot is. Dit zorgt voor vraagstukken waar we het antwoord nog niet op hebben. De beweging naar het nieuwe normaal als deeltijd voor iedereen, job-hoppen elke drie jaar, of zelfs het afdwingen van maatschappelijke inzetbaarheid (vanwege militaire of maatschappelijke dienstplicht) vraagt om creativiteit en andere flexibiliteit bij werkgevers en maatschappij.


Vanuit professionalisatie zijn de afgelopen jaren drempels verhoogd en is ingewikkeld complex gemaakt, waardoor de arbeidsproductiviteit gedaald is. Dit tij is alleen te keren door te stoppen met 'zinloze activiteiten'. Die kwalificatie zullen niet veel mensen betrekken op hun eigen belangwekkende activiteiten. Die bepaling zal dan ook volgens de brainstorm in samenwerking moeten gebeuren. Er is werk genoeg én de roep naar vakmensen is groot, dus niemand hoeft buiten de boot te vallen. De tijdens de netwerkbijeenkomst geopperde disruptievoorstellen zijn verzameld.


Veel aanwezigen gaven aan dat het belangrijk is dat de sector en keten snel een vervolg aan dit actuele thema geven. De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer gaan de komende tijd nadenken hoe ze aan deze bijeenkomst een vervolg kunnen geven. 


  Bron: Bouwend Nederland