Register Veiligheidskundigen 


De NVVK is op dit moment bezig met het herijken van het assessment voor het Beroepsregister voor veiligheidkundigen. 


Het doel hiervan is om meer waarde te geven aan een registratie. Naar verwachting wordt dit in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. Zodra het weer mogelijk is om het assessment te doen, zal dit aan alle leden bekend worden gemaakt. Tot die tijd is het niet mogelijk om u te laten opnemen in het Register Veiligheidskundigen.