Vakgroep Veiligheid in de Zorg

Platform voor onderzoek naar branchespecifieke veiligheidskundige zaken.

Deze groep houdt zich bezig met:

  • informatie-uitwisseling;
  • wederzijdse kennisvermeerdering;
  • sociale contacten onderhouden.