Vakgroep Menselijke Factor

Samenwerkingsverband tussen de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVVA) en Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O).

Deze groep houdt zich bezig met:

  • de relatie tussen menselijk denken en handelen vanuit meerdere invalshoeken relateren aan veiligheid.