Vakgroep Loss Prevention and Control

Platform voor veiligheidskundigen uit de industrie, overheid en wetenschap.

Deze groep houdt zich door het uitwisselen van kennis en ervaring bezig met:

  • loss prevention, voorkomen van verliezen;
  • samenwerkingen tussen partijen bevorderen;
  • communicatie en informatie.