Vakgroep Incidentonderzoek

Deze groep houdt zich bezig met:

  • instandhouden, ontwikkelen en verbeteren van kennis en competenties van incidentonderzoekers;
  • samenbrengen van incidentonderzoekers uit diverse sectoren;
  • bevordering van uniformiteit en eenduidigheid van incidentonderzoek, gebruik van methoden, begrip van modellen, etc.