Regio Noord Nederland

Groep voor veiligheidskundigen in Friesland, Groningen, Drenthe, kop van Noord-Holland en Noordoostpolder. Binnen deze groep vinden we kennis delen heel belangrijk. We weten elkaar over het algemeen goed te vinden. We vinden bij Regio Noord Nederland dat we een lage drempel moeten hebben voor alle leden binnen onze regio.
NVVK-Noord Nederland organiseert enkele malen per jaar een studiedag over een onderwerp dat binnen de regio aandacht vraagt. Veel van deze onderwerpen worden aangedragen door de leden. Op deze wijze hopen we dat alle leden van regio NN profijt hebben van de studiedagen bij de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden als Veiligheidskundige.

Daarnaast organiseert NVVK Noord Nederland regelmatig een gezamenlijke studiedag met NVvA Noord Nederland, waarbij de te behandelen onderwerpen zowel voor de Veiligheidskundige als de Arbeidshygiënist nuttig is.

Voor vragen en opmerkingen of het aanbrengen van onderwerpen voor de studiedagen: stuur een mail naar: regionoord@veiligheidskunde.nl