Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Verslag van de bijeenkomst van Vakgroep vervoer


De Vakgroep Vervoer kwam op 6 juni samen om kennis uit te wisselen tijdens een bijeenkomst over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Hieronder een beknopt verslag.


Kees van der Blom opent de sessie en doet een oproep voor een volgende sessie over scheepvaart.


Jan van Veen van Ricardo Rail 

Jan van Veen laat zien dat meeste vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland door pijpleidingen gaat met als goede 2e en 3e via zeevaart en binnenvaart en via het spoor maar weinig. Qua gewicht is dit echter wel de 4e plek. Het gaat ca 1x/5 jr mis, maar het gaat om het risico dat er is. Spoorlijnen lopen door stadskernen en dat verhoogt het risico.

Besluit externe veiligheid transportroutes is gebaseerd op de WRO en WMB. De Regeling Basisnet (rijksinfrastructuur) heeft risicoplafonds langs transportroutes vastgelegd om schade te beperken. Uitgangspunt: het gaat mis en hoe ernstig is dat dan voor de omgeving?

Soort vervoer

Nationaal

Internationaal

Uitgangspunten

Weg

VLG

ADR

Schade beperken

Spoor

VSG

RID (OTIF-verdrag)

Schade beperken

Binnenvaart

VBG

ADN (R)

Schade beperken

Lucht

-

ICAO-TI

Hoe houd ik het vliegtuig heel?

Zee

-

IMDG-code

Hoe houd ik het schip heel?


RID

Bepaalt wat een gevaarlijke stof is omdat het in de classificatie staat. Lithium Ion is gevaarlijke stof en we accepteren dat we daar in ruime zin mee omgaan. Kan oververhit raken en spontaan in brand vliegen. 

H 1.8 spreekt over controlemaatregelen als bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen door jouw bedrijf gaan, o.a. door een veiligheidsadviseur (beschikbaar te hebben): taken, opleiding, examen. Deze eis geldt per modaliteit. Certificaat is 5 jaar geldig. Pittig examen: ca 30% slaagt de eerste keer. HVK is niet geldig hiervoor.


Chauffeur van de vrachtwagens moet ook goed opgeleid zijn.


ERA (European Rail Association) moet VMS certificeren om met treinen te mogen rijden, dit doet IL&T.


In directe omgeving kun je checken of er gebouwd gaat worden via Bouwvergunningen en dan kun je bezwaar gaan maken.


CBCI: business continuity 

NEBOSH diploma: HVK / MoSHE

NEBOSH certificate: MVKPeter Prins, Veiligheidsadviseur RID bij Captrain Netherlands BV 

(onderdeel van RLE, dochter van Frans SNCF) / sinds 1 juni overgenomen door Rail Cargo Group (ÖBB, Oostenrijks)


Luchtvaart en spoorregelgeving lijken sterk op elkaar. Engineer charge of maintenance bijv. voor spoorvoertuig onderhoud.


Spoorgoederenvervoer is verliesgevend. Zit in dalende lijn, vooral in containervervoer. 1 Binnenvaartschip kan 3 goederentreinen vervangen. Wel handig voor lange afstandsvervoer, constante temperatuur en vrij zekere aankomsttijd.


Verschillende spoorbreedtes in Europa:

 • 14,35 mm breed in West-Europa
 • 16,68 mm breed in Spanje, Portugal
 • 15,24 mm breed in Oekraïne, Finland, Litouwen, Rusland


Zij leren de machinist bij een incident te blijven zitten en niets te doen of te zeggen en te wachten totdat de wachtdienst er is. Inspectiediensten zien hem altijd als verdachte dus daar moet hij mee worden geholpen. Bij elke afwijking bijv. van etikettering kost het € 5000,-.


Wagen lading informatiesysteem van ProRail heeft jaren gekost om in te voeren

De wagencontroleur moet kennis hebben van de wagens, niet zo zeer van de wagenstellen want die zijn bijna altijd gelijk: de IJ25 en de Ori: hij controleert op technische staat en de juiste belading (via ingedrukte veren bij draaistellen).

RID: zwart van cijfers moet 1 cm dik zijn. stickers mogen niet over elkaar zijn geplakt ook niet met de puntjes. Als etiket nog voor deel aanwezig is, is het reden voor afkeur. Wordt dan vaak zwart overgespoten.Melvin DeuningMelvin Deuning 

ProRail Incidentenbestrijding


IB handelt 15.000 incidenten per jaar af:

 • Sein wisselstoringen
 • Aanrijdingen
 • Ongelukken
 • Pantografen die kapot gaan
 • Bovenleiding breuken
 • Ontsporingen
 • Brand
 • Bommeldingen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Suïcides: 24/7 berging van het lichaam, infra reinigen – begrafenis ondernemer haalt het op.


Mogen met blauw rijden, opleiding tot voor kort NIPV in Barneveld. Mogen met 160 km/h rijden.


IBGS heeft styreen gaspakken.


Specialist op techniek en transport 24/7 aanwezig.


Gevaarlijke stoffen incidenten betreffen 99% druppellekkages: ethanol, methanol, styreen en milieugevaarlijke stoffen.


Brandweer van Sytec doet de wagons leeghalen en overpompen. IBGS doet het bergen. Dus dit betekent dat het treinstel weer kan gaan rijden, bijv. door nieuwe draaistellen eronder te zetten (reserves staan door heel NL).


In NL rijden we 98% BLEVE vrij: geen gas met brandbare vloeistoffen samen rijden. Op emplacementen valt dit niet altijd te scheiden. 

27 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Regels voor werk door minderjarigen aangescherpt