Veiligheid en gezondheid medewerkers MKB in gevaar

Persbericht NVVK

Tekort aan gekwalificeerde veiligheidskundigen zet arbeidsvoorwaarden onder druk 

Er zijn te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in met name het Nederlandse mkb bedrijfsleven, stelt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een vandaag gepubliceerde open brief. De kennisorganisatie, die zich met meer dan 3.000 professionele leden inzet voor veiligheid en gezondheid in werkprocessen en - omstandigheden, beklemtoont dat arbeidsvoorwaarden structureel worden geschonden, waardoor organisaties te vaak onder druk staan, zodat arbeidsuitval voortdurend op de loer ligt. De arbeidsveiligheid binnen duizenden bedrijven is hierdoor in gevaar. 

Vooral in het mkb 

“Het tekort aan veiligheidskundigen doet zich vooral voelen in het mkb”, aldus NVVKvoorzitter Rob van Houten. “Grote organisaties zijn doorgaans in staat om een hecht team van ‘Health Safety and Environment’ (HSE)-professionals in dienst te hebben en houden. In het mkb is dit vaak níet het geval, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en het nijpende tekort aan veiligheidskundigen.” De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Van Houten: “Alle bedrijven in Nederland merken een sterk toegenomen regeldruk, voortkomend uit o.a. strengere en snel veranderende milieu- en arbowetgeving. Om deze complexiteit te her- en erkennen en managen is de aanwezigheid van veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in vrijwel elke organisatie tegenwoordig een must. Ook in het mkb.” 

Managementprobleem 

Dit wordt op afzienbare termijn een groot managementprobleem voor ondernemingen, vooral in sectoren waar veel gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden binnen werkprocessen gelden – denk o.a. aan: transport, chemie, bouw en maakindustrie. Doordat organisaties minder in staat zijn om risico’s op een juiste manier in te schatten, te voorkomen en te mitigeren, krijgen zij vaker te maken met onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving. Het onvoldoende kunnen managen van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, kan zelfs leiden tot ernstige veiligheidsincidenten. Harmen Dijkman maakt dit als NVVK-lid en QHSE-manager bij meerdere bedrijven dagelijks mee: “Onze economie maakt momenteel grote veranderingen door. Nieuwe en nog weinig gereguleerde activiteiten steken de kop op, en ontwikkelingen als digitalisering en verduurzaming hebben invloed op arbeidsveiligheid. Juist in deze situatie mag de aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden niet verslappen. Maar tegelijkertijd stellen wij vast dat bij minder dan de helft van de mkb-bedrijven de bedrijfsrisico’s met een professionele inventarisatie in kaart zijn gebracht, en dat de kosten voor letselschade de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s bedroegen. Dat kan niet blijven voortduren.” 

Oproep 

Van Houten: “De NVVK roept alle betrokken partijen - werkgevers, sectororganisaties, opleidingsinstituten én de overheid - op om nú de veiligheid op de werkvloer de prioriteit te geven die het verdient, en méér aandacht te besteden aan de essentiële rol die veiligheidskundigen binnen organisaties spelen. Met het oog op een arbeidsveilige toekomst moeten we nú gezamenlijk vol inzetten op de opleiding van gekwalificeerde veiligheidskundigen.”

11 september 2023
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Nauwelijks aandacht voor arbeidsveiligheid in partijprogramma's
Persbericht NVVK