Toekomstige risico's

In de Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024 benoemt het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV(Analistennetwerk Nationale Veiligheid)) twee belangrijke opgaven. 


Ten eerste is de situatie slechter geworden voor veel van de dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten. 

Ten tweede moeten we als Koninkrijk een antwoord vinden op een aantal structurele veranderingen in de wereld om ons heen.

Dit houdt in dat er moeilijke strategische keuzes gemaakt moeten worden en dat een weerbare samenleving steeds belangrijker wordt. 


In de Trendanalyse brengt het Analistennetwerk Nationale Veiligheid de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar in kaart. Dit op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)). Deze analyse dient als onderbouwing voor het actualiseren van de implementatie van Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. De Trendanalyse bouwt voort op de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid 2022 (RbRa).


Anticiperen op de structurele veranderingen

De verslechtering van het dreigingsbeeld is tekenend voor de tijd waarin we leven. Wereldwijd zijn bestaande systemen aan het veranderen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, internationale samenwerking, technologische ontwikkelingen en economische mogelijkheden. Deze veranderingen zijn niet per se nieuw, maar worden wel steeds sterker en daarmee de gevolgen steeds duidelijker. Het is belangrijk om op tijd te anticiperen op deze meer structurele veranderingen en de onzekerheid die hierbij hoort. 


Veiligheidskundig anticiperen

Ook binnen de veiligheidskunde is het van belang om te anticiperen op de structurele veranderingen die in dit rapport behandeld worden. Niet direct vanwege polarisatie in de samenleving of terrorismebestrijding, maar wel vanwege de veranderingen in bijvoorbeeld: 

  • economische mogelijkheden - in hoeverre botsen die met aandacht voor veilig werken?
  • internationale samenwerking - tegenstellingen en overlapping van arbo- en veiligheidssystemen.
  • technologische ontwikkelingen - welke uitdagingen brengen deze ontwikkelingen voor de veiligheid op de werkvloer?
  • klimaat - zie het interview met Gijs Kloek (keynote spreker op het NVVK-Veiligheidscongres) over 'klimaatadaptatie' 

Lees het complete rapport Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024. Hoofdrapport: Stapeling van dreigingen in tijden van onzekerheid.


Bron: RIVM1 juli 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Vertraging bij oplevering spuisluizen Afsluitdijk na fataal duikongeluk