SER-advies over preventie

Het SER Arboplatform organiseerde in december 2023 een jubileumbijeenkomst met als thema 'Veilig en Gezond werken: Hoe zetten we preventie op de kaart?'. Deelnemers vanuit werknemers- en werkgeversorganisaties, arbodeskundigen, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen bij veilig en gezond werken deelden kennis, ervaringen en ideeën om beter en effectiever te kunnen inzetten op 'preventie'.

Hieruit kwamen een aantal tips en ideeën om preventie te stimuleren en voor een efficiëntere toepassing van de RI&E, die inmiddels met de commissie Arbeidsomstandigheden gedeeld zijn en ook dienen als input voor advies van de SER over de langetermijnvisie op gezond en veilig werken.

Hieronder een samenvatting.

Belangrijke algemene tips om preventie te stimuleren

Kijk waar het pijn doet (c.q. geld kost) en maak duidelijk wat preventie oplevert;

Benader preventie breed, onderzoek hoe mensen duurzaam inzetbaar blijven;

Streef naar cultuurverandering en voer het juiste gesprek met werkgever en werknemer over hetgeen nodig is om gezond en veilig te werken;

Bekijk of preventie op sectoraal niveau is te organiseren;

Neem als overheid het voortouw en stimuleer preventie;

Zorg ervoor dat arbobeleid meer omvat dan beantwoorden aan wet- en regelgeving.

Suggesties voor optimalisering van het basiscontract

Koppel het preventiebudget aan het basiscontract;

Creëer meer financiële ruimte voor de arbodeskundige om in de contractfase in het bedrijf rond te kijken;

Schaf de maatwerkregeling af omdat veel bedrijven daar onterecht een beroep op doen;

Laat een arbodienst een RI&E als voorwaarde stellen voor het afsluiten van een basiscontract;

Regel per branche de minimale inhoud over preventie in het basiscontract;

De wet zou meer dwingend moeten voorschrijven wat preventie inhoudt en wat een preventiemedewerker doet;

Deel goede voorbeelden van het basiscontract en benoem voordelen van preventie.

Tips voor optimalisatie van de RI&E

Door in een verplicht jaarverslag/accountantsverklaring voor bedrijven ook te toetsen of een kwalitatief goede RI&E met plan van aanpak is opgenomen;

Door een RI&E te koppelen aan systemen binnen de bedrijfsvoering (zoals keuringen of de ESG);

Door een RI&E verplicht te stellen aan een KvK-aanvraag om een eigen bedrijf te starten en een RI&E verplicht te stellen bij het afsluiten van een verzuimverzekering;

Betrek medewerkers aan de voorkant niet alleen bij het inventariseren van risico’s, maar ook bij de uitvoering van preventiemaatregelen;

Noem een RI&E 'Rendement- en risico inventarisatie'.

Tip voor beleidsvorming

Zorg voor een steviger rol van de overheid door fiscale stimulering;

Zet meer in op AI;

Organiseer specifieke preventie-activiteiten op brancheniveau;

Verbeter de kennisinfrastructuur;

Stimuleer de juiste cultuur in organisaties;

Geef meer aandacht aan preventie in de opleiding tot bedrijfsarts.

Ideeën voor de advisering door arboprofessionals

Train de adviesvaardigheden van arbodeskundigen;

Zorg voor meer voorlichting;

Werk aan multidisciplinaire teams met verschillende perspectieven en ambassadeurs;

Betrek hoger management actief bij arbobeleid;

Laat arbodiensten/arbozorgverleners meer inzetten op nazorg van adviezen;

Positioneer de preventiemedewerker beter in het bedrijf en zorg ervoor dat deze de juiste kennis/opleiding heeft;

Zorg dat betrokkenen bij veilig en gezond werken meer ervaringen met elkaar delen om van elkaar te leren.

Vooral deze laatste opsomming is voor de NVVK natuurlijk interessant. 

Bron: SER


13 mei 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Meebeslissen over de toekomst van de NVVK?