Risico op uitstroom gevaarlijke stoffen voorkomen

Emissie azijnzuur, Indorama oktober 2022

In de nacht van dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 2022 is bij Indorama in de Europoort Rotterdam naar schatting 11,8 ton azijnzuur vrijgekomen. Een azijnzuurwolk is in westelijke richting afgedreven. Bij een buurbedrijf – op ongeveer twee kilometer afstand aan de overzijde van het Beerkanaal waar Indorama aan ligt – werd stank ervaren en kregen twee personen (lichte) gezondheidsklachten.

De emissie vond plaats in de PTA-fabriek op het moment dat een deel uit bedrijf was genomen voor onderhoud en een deel wél in bedrijf was. Hierbij vormde een driewegafsluiter de enige barrière tussen deze twee delen. De emissie werd veroorzaakt doordat de driewegafsluiter na ongeveer twintig dagen begon door te lekken. De sluitende werking van de driewegafsluiter is zeer waarschijnlijk teniet gedaan doordat er tijdens het dichtdraaien van de afsluiter vaste stof tussen de zitting en de plunjer aanwezig was en de vaste stof later is weggespoeld.

De problemen met de driewegafsluiter hebben zich kunnen voordoen door de wijze waarop de installatie is veiliggesteld voor onderhoud en door ontbrekende kennis over de risico’s van scaling (dit is de vorming van vastgekoekte poederafzetting aan de binnenzijde van leidingwerk en andere installatieonderdelen) in deze afsluiter. Naar aanleiding van het voorval heeft de Onderzoeksraad twee lessen geformuleerd voor Indorama en andere bedrijven uit de chemische industrie.

Een les over het veiligstellen van een installatie voor onderhoud:

Om de risico’s op uitstroming van gevaarlijke stoffen tijdens onderhoud in een fabriek goed te beheersen dient achter een ‘enkelvoudige veiligstelling’ een aanvullende barrière geplaatst te worden indien achter de veiligstelling nog een gevaarlijke stof aanwezig is.

Een les over de kennis over de risico’s van scaling:

Om het risico te beheersen dat een afsluiter niet goed werkt in een fabriek die te maken heeft met scaling, is het identificeren van de risico’s van scaling cruciaal: wanneer en hoe kan scaling de werking van afsluiters belemmeren? Het in gebruik nemen van een nieuw type afsluiter is een uitgelezen moment om expliciet aandacht hiervoor te hebben.

Lees het complete rapport Emissie azijnzuur Indoroma 

Bron: OvV


4 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Veiligheid en gezondheid medewerkers MKB in gevaar
Persbericht NVVK