Ridder Kees Roelofs heeft zijne majesteit behaagd!

Voor alle tijd, inzet en energie die ‘onze’ Kees belangeloos heeft besteed aan organisaties in en rond zijn woonplaats, maar ook voor zijn al jarenlange intensieve betrokkenheid bij de NVVK is Kees niet meer alleen Roelofs, maar ook Ridder.

Op de gemeente-website is te lezen:

"Kees Roelofs (70) uit Loon op Zand was bestuurslid (vanaf 1994), voorzitter (1998-2006) en daarna vrijwilliger tot 2019 bij Mixed Hockeyclub DES in Kaatsheuvel. Hij is vanaf 2002 een actieve vrijwilliger bij de Koninklijke Sophia’s Vereeniging in Loon op Zand. Naast zijn lidmaatschap van de Raad van Advies was hij o.a. voorzitter van het feestcomité 140-jarig bestaan van de vereniging in 2004. Hij ondersteunt bij verenigingsaangelegenheden, van carnaval tot roadie tijdens buitenlandse concertreizen. Vanaf 2007 was hij secretaris van de Stichting Multifunctionele Centra (SMC) en van Horeca BV, waarvan de stichting aandeelhouder was.

Roelofs was van 2012 tot 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. Hij leidde de vereniging door een aantal moeilijke periodes, zorgde voor een gestage ledengroei (3000 leden) en voerde een herstructurering door om de vereniging professioneler en slagvaardiger te maken.

Vanaf 2020 is hij bestuurslid van de Seniorenvereniging Loon op Zand. Naast algemeen bestuurlijke zaken is hij specifiek belast met de portefeuille zorg."

En ook in de regionale pers wordt er aandacht aan besteed.


13 mei 2024
Deel deze post
Labels
Aanmelden om een reactie achter te laten
Prikbord is geopend!