Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland een Richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen. 

Elektrisch materieel is schoner en gezonder, maar kan ook tot - nieuwe - veiligheidsrisico’s leiden. Het materieel is natuurlijk relatief nieuw voor degenen die ermee werken. Ook wordt de bouwplaats veel complexer, zodat extra opleiding en instructie nodig zijn. De nieuwe richtlijn kent vier belangrijke hoofdstukken:

  1. werking en gebruik van elektrisch materieel,
  2. aankoop en onderhoud,
  3. veiligheidsinstructies en training, en
  4. rollen en verantwoordelijkheden.

Lees de complete Richtlijn Veilig inzet elektrisch materieel 

Bron: Bouwend Nederland


5 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Beroepsziekten in cijfers