Politie en brandweer: meeste arbeidsongevallen met verzuim

Bij politie en brandweer komen de meeste arbeidsongevallen voor die leiden tot verzuim. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023, door TNO en CBS. De jaarlijkse enquête werd dit keer ingevuld door ruim 62.000 werknemers. De cijfers geven inzicht in wat er speelt rondom arbeidsongevallen.

In 2023 had 2,7% van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot lichamelijke of geestelijke schade. Bij zo’n 1,3% leidde dit zelfs tot één of meer dagen verzuim. In het eerste jaar van de coronapandemie nam het percentage arbeidsongevallen af. Uit cijfers van de NEA in de jaren erna blijkt dat dit percentage stabiel is gebleven. Wel valt op dat psychische overbelasting steeds vaker wordt genoemd als oorzaak.

Onderzoeksresultaten

Sommige beroepsgroepen kampen met meer uitval na arbeidsongevallen. Dit percentage is bij politiepersoneel en brandweerlieden het hoogst (6,3%), gevolgd door de reisbegeleiders zoals conducteurs. Tegelijk zijn de meeste deelnemers goed te spreken over de veiligheid tijdens werk. 80% gaf aan dat men zich aan de regels van veilig werken houdt.

Bron: Arboportaal


25 mei 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Arbeidsinspectie: aanpak fysieke belasting Schiphol faalt