Meebeslissen over de toekomst van de NVVK?

In de NVVK-ledenraad zijn twee openstaande vacatures vanuit het district Zuid. Dit betekent dat we twee nieuw ledenraadsleden gaan kiezen in kiesdistrict Zuid-Nederland.

Wat is die Ledenraad ook alweer?

De Ledenraad kun je ook wel beschouwen als het democratisch gekozen ledenparlement. De raad komt daarmee als controlerend orgaan in de plaats van de Algemene Vergadering. Leden van de raad vertegenwoordigen onze meer dan 3.000 NVVK-leden en zien namens hen toe op de besluiten van het Hoofdbestuur en toetsen het voorgenomen beleid voor de korte en langere termijn.

De raad wordt daarbij professioneel ondersteund door de Verenigingsmanager. Dat laatste is belangrijk. Dat zorgt er immers voor dat de werklast voor een lid van de Ledenraad binnen de perken blijft. Vergadertijdstippen worden vroegtijdig vastgelegd. Leden krijgen de vergaderstukken tijdig aangereikt. Daarnaast kennen vergaderingen van de Ledenraad een professionele agenda en alle noodzakelijke administratieve ondersteuning. Een lid van de Ledenraad moet daarom vooral beschikken over:

  • noodzakelijke affiniteit met de doelstellingen van de NVVK,
  • een visie op hoofdlijnen over het vak veiligheidskunde en de rol die de NVVK daarin speelt,
  • en natuurlijk bereidheid en commitment om ca. 9 keer per jaar te vergaderen.

Hoe stel je je kandidaat?

Wil je graag als lid van de Ledenraad namens Zuid-Nederland meebeslissen over de toekomst van onze vereniging en je aanmelden als kandidaat?

Kandidaat stellen kan tot en met 18 mei 2024 door een mail te sturen naar ledenraad@veiligheidskunde.nl. Daarna zal alles in gereedheid worden gebracht voor de digitale verkiezingen en krijg jij als kandidaat-lid de mogelijkheid om via onze NVVK-kanalen campagne te voeren voor jouw kandidatuur. Daarover krijg je natuurlijk tijdig alle noodzakelijke informatie.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met:

Joke Hiemstra, Ledenraadslid Noord-Nederland en coördinator Ledenraad, via joke.hiemstra@veiligheidskunde.nl of telefonisch: 06 4613 0971.

Peter Bakker, Ledenraadslid Zuid-Nederland, via peter.bakker@veiligheidskunde.nl.

We hopen oprecht je te hebben geënthousiasmeerd en zien je kandidatuur graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Rob van Houten, voorzitter


13 mei 2024
Deel deze post
Labels
Aanmelden om een reactie achter te laten
Ridder Kees Roelofs heeft zijne majesteit behaagd!