Hulp bij mentale gezondheid op het werk

Een nieuwe leidraad laat zien hoe je met een organisatiebrede bril kunt werken aan een mentaal gezonde organisatie. 


In het kader van de landelijke aanpak ‘mentale gezondheid: van ons allemaal’ vertaalde  het Trimbos-instituut recente (inter)nationale richtlijnen naar een organisatiebrede  aanpak. Dit gebeurde met inbreng van experts van de Beroepsvereniging Arbeids- &  Organisatiedeskundigen (BA&O), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en  Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en kenniskring Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in  samenwerking met TNO.


Het doel van de leidraad is mentale gezondheid op peil houden door problemen op het  werk te voorkomen, te optimaliseren en te ondersteunen bij mentale klachten. Dat kan  met behulp van de organisatiebrede aanpak. 

Deze aanpak en aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente evidence- en expert-based inzichten zoals omschreven in (inter)nationale richtlijnen.


De kernboodschappen zijn:

• Bekijk problemen vanuit een organisatiebreed perspectief.

• Geef proactief en blijvend aandacht aan preventie.

• Begin klein en streef niet meteen naar volledigheid.


De perfecte organisatiebrede aanpak bestaat niet. Maar deze aanpak geeft houvast om  keuzes te maken over welke acties nodig zijn bij het realiseren van een mentaal gezonde  organisatie. In de leidraad staat ook casuïstiek.


Download de handleiding gratis op www.Trimbos.nl

24 mei 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Nieuwe regels voor werken met reprotoxische stoffen