Druk op huisartsenzorg door wachttijden in de ggz

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) veroorzaken een toenemende druk op huisartsen en praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg (poh’s-ggz). Dit concludeert kennisinstituut Nivel in een recente literatuurstudie. Deze belicht zowel de druk op de ggz als de impact op patiënten en mantelzorgers.

Huisartsen en poh’s-ggz melden een verhoogde werkdruk door de wachttijden in de ggz. Hierdoor moeten zij noodgedwongen overbruggingszorg bieden voor patiënten met complexe psychische problemen, wat buiten hun expertise valt. Dit resulteert in een toename in zowel de werkdruk als de wachttijden.

Verwijsgedrag

Volgens het Nivel leiden de wachttijden ook tot verandering in het verwijsgedrag van poh’s-ggz, wat kan betekenen dat de zorg niet geheel aansluit op de hulpvraag van de patiënt. De toegankelijkheid van zorg neemt hierdoor af.

Meer psychische klachten

Een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) uit 2017 bevestigt deze trend: driekwart van de huisartsen zag meer patiënten met psychische klachten en een stijging in de complexiteit van de klachten. Een meerderheid gaf aan dat patiënten niet zonder wachttijd terugverwezen konden worden naar de ggz.

De wachttijden hebben ook een negatieve impact op patiënten en hun omgeving. Patiënten zien vaker af van behandeling en ervaren verergering van klachten tijdens het wachten. Mantelzorgers voelen een verhoogde druk, wat kan leiden tot eigen psychische problemen en een vicieuze cirkel van klachtenverergering bij de patiënt.

Adequate overbruggingszorg

Nivel benadrukt de urgentie van een adequate aanpak van de wachttijden in de ggz om negatieve impact op patiënten, mantelzorgers en zorgverleners te beperken. Oplossingen moeten zich richten op promotie, preventie, laagdrempelige hulp, triage en domeinoverstijgende samenwerking. Ook adequate overbruggingszorg is essentieel om de eerstelijnszorg te versterken en toekomstbestendig te maken.

Bron: Skipr

28 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Betere ondersteuning arbeidsmigranten