Bewustwording, risicocommunicatie en systeembenadering

Henk van der Molen over het belang bij de aanpak van beroepsziekten

Het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde publiceerde een interessant artikel naar aanleiding van de oratie van prof. Henk van der Molen.

Henk van der Molen werd begin maart benoemd tot hoogleraar etiologie en preventie van beroepsziekten. Hij was al hoofd van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zijn ambitie is om risicofactoren in werk verder te ontrafelen en stappen te zetten met preventieve maatregelen, want: ‘voorkomen van beroepsziekten is beter dan behandelen.’


Henk van der Molen is blij dat de UVA de leerstoel etiologie en preventie van beroepsziekten heeft ingesteld. Het zal ervoor zorgen dat beroepsziekten – en het  voorkomen daarvan – meer aandacht krijgt. En dat is hard nodig. ‘De ziektelast door  risicofactoren in werk wordt geschat op vijf procent’, stelt Van der Molen. ‘Dat is zelfs  hoger dan de ziektelast door ernstig overgewicht, terwijl daar al wel veel aandacht voor  is.’

Kennis delen

Van der Molen hoopt dat de kennis die (onder meer) via de leerstoel wordt opgedaan, niet alleen bij bedrijfsartsen terechtkomt, maar ook bij arboprofessionals, bedrijven en werkenden. ‘Ook voor andere medisch specialisten zoals de huisarts, orthopeed, neuroloog, psychiater, longarts of dermatoloog is het belangrijk om te weten wat ziekmakende factoren kunnen zijn op het werk. Zo is er bijvoorbeeld meer kennis nodig om gericht te kunnen uitvragen naar bijvoorbeeld werkgerelateerde allergenen of irritantia. Misschien moeten we er zelfs voor zorgen dat die informatie ook voor werkenden wordt ontsloten op bijvoorbeeld thuisarts.nl. Het gaat om brede bewustwording creëren. En daar heb je kennis voor nodig. Als we dit voor elkaar krijgen is er al veel winst behaald.’


Lees het complete artikel hier.


10 juli 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Onderzoek naar mensensmokkel leidt tot doorzoekingen