Beroepsziekten in cijfers

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 zijn psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. De cijfers zijn het hoogst in de branches overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en industrie.

Beroepsziekten in Cijfers 2024 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)/Public and  Occupational Health, Amsterdam UMC in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het doel is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland in 2023 en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen.

In 2023 verrichtten 590 bedrijfsartsen in totaal 2.347 meldingen van beroepsziekten aan de Nationale Registratie. De meeste beroepsziekten werden vastgesteld tijdens de verzuimbegeleiding (87% van de meldingen), gevolgd door het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (10%) en preventief medisch onderzoek (3%). Bij bijna alle meldingen (98%) zijn preventieve adviezen gegeven aan de werkenden, waarvan de meeste adviezen behandeling of therapie (35%),  organisatorische interventies (27%) of gedragsmatige interventies (23%) betroffen, gevolgd door nader medisch onderzoek (5%) of werkplekonderzoek (5%), persoonlijke beschermingsmiddelen (3%) en technische interventies (2%).

Lees het rapport Beroepsziekten in cijfers 2024

Bron: www.beroepsziekten.nl/content/beroepsziekten-cijfers-2024


1 juni 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
NLA onderzoekt tragisch ongeval bij biomassacentrale