Arbeidsinspectie onderzoekt veilig gebruik van schoonmaakmiddelen

De Nederlandse Arbeidsinspectie voert tot eind oktober 2024 een inventarisatie uit bij schoonmaakbedrijven om het veilig werken met schoonmaakmiddelen te onderzoeken. Het doel is om te achterhalen met welke middelen er gewerkt wordt.

Er volgt mogelijk verdere inspectie, afhankelijk van de uitkomsten. Er wordt momenteel niet direct gehandhaafd op het gebruik van schoonmaakmiddelen, toch zal de inspectie altijd vragen naar de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daarom is het cruciaal dat deze in orde is.

Belang

Voor een veilige en gezonde werkomgeving zijn goede arbeidsomstandigheden essentieel. Dit bevordert de motivatie en productiviteit van medewerkers. Het is belangrijk dat werkgevers de risico’s kennen en weten waar deze liggen. Om zo verzuim door slechte arbeidsomstandigheden of ongevallen te voorkomen. In de RI&E onderzoekt een werkgever de mogelijke knelpunten in de arbeidsomstandigheden en probeert deze te verbeteren. De RI&E is niet alleen noodzakelijk en nuttig voor werkgevers, het is ook wettelijk verplicht.

RI&E voor schoonmaakbedrijven

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kunnen gratis gebruikmaken van de RI&E Schoonmaak. Hiervoor is een inlogcode nodig, die aangevraagdkan worden bij de RAS.

Bron: Facto.


5 juli 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Toekomstige risico's