Arbeidsinspectie: aanpak fysieke belasting Schiphol faalt

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt opnieuw maatregelen op aan bagage-afhandelaren op Schiphol. De fysieke belasting van de medewerkers is nog steeds te hoog. Dat blijkt uit inspecties van de Arbeidsinspectie in de afgelopen maanden.

De Arbeidsinspectie gaf vorig jaar zes bagage-afhandelaren een laatste waarschuwing. Twee bedrijven beperken de fysieke belasting nu voldoende. Verbetering is zichtbaar op de luchthaven, maar uit controles van de Arbeidsinspectie in 2024 blijkt dat vier bagage-afhandelaren de beschikbare hulpmiddelen (tilhulpen) nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken óf dat er onvoldoende wordt afgewisseld in werkzaamheden.

Opgelegde dwangsommen

De vier afhandelaren namen onvoldoende maatregelen om de fysieke belasting bij het grondpersoneel te beperken. De nieuwe dwangsommen verschillen per bagage-afhandelaar. De hoogste dwangsom is maximaal 1.062.000 euro. Het gaat in totaal om 1.095.625 euro. De komende periode blijft de Arbeidsinspectie regelmatig controleren of de juiste maatregelen nu wel worden genomen.

 Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie


23 mei 2024
Deel deze post
Aanmelden om een reactie achter te laten
Handreiking brandveilig stallen elektrische bussen en vrachtwagens