Zoek een geregistreerd veiligheidskundige

Wie de hulp inschakelt van een veiligheidskundige, moet kunnen rekenen op diens deskundigheid en expertise. Daarom heeft de NVVK het register voor Veiligheidskundigen in het leven geroepen. Dit is een kwaliteitssysteem (registreren/certificeren) waarin veiligheidskundigen worden opgenomen die aantoonbaar beschikken over de vastgestelde competenties en de vereiste vakbekwaamheid. Het register waarborgt dat de opgenomen veiligheidskundigen gekwalificeerd zijn.

 


Filter deskundigheden