Young NVVK

Omschrijving:

Young NVVK is een werkgroep voor en door jonge veiligheidskundigen t/m 35 jaar. Ook veiligheidskundigen in opleiding zijn welkom om zich aan te sluiten bij de werkgroep. De leden van de werkgroep zijn lid van de NVVK.

Het doel van de werkgroep Young NVVK is om een platform te bieden waarbij jonge veiligheidsprofessionals met elkaar kunnen netwerken, ervaringen kunnen delen en kennis kunnen vergaren, maar ook waar hun belangen worden behartigd en wordt meegedacht over het professionaliseren en moderniseren van de NVVK. De voornaamste activiteit van de werkgroep is het organiseren van bijeenkomsten waarbij het vergaren / op peil houden van kennis van het vakgebied en het uitwisselen van ervaringen centraal staat.

Type:

Vakgroep

Voorzitter:

Sander Kraaijenbrink

Secretaris:

Erik-Jan Nap, Paul Rikken en Tobias Jansen