Vakgroep Bouw & Infra

Omschrijving: De vakgroep Bouw & Infra bevordert uitwisseling van veiligheidskundige kennis over het onderhouden, bouwen en het ontwerpen van bouwwerken. Zij organiseert thema-middagen over veiligheid, veiligheidsmanagement, arbo-brede onderwerpen en ontwikkelingen. De leden van de vakgroep zijn veiligheidskundigen die werkzaam zijn in de bedrijfstak bouw. In verschillende fasen zijn zij beroepshalve betrokken bij bouwkundige werkzaamheden, de ontwikkeling, de planning en de organisatie. Hierbij kan met o.a. denken aan (advies)werkzaamheden tijdens ontwerp, uitvoering, onderhoud of sloop van bouwwerken. Type:
Vakgroep
Aantal leden:
253
Voorzitter
heer A.C.P. Frijters
Secretaris
heer J.R. Snijder
heer Ing. A.C.G.T. Wilbers

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter