Opleidingen

boek

 

In Nederland zijn er meerdere opleiders die middelbare en hogere veiligheidsopleidingen aanbieden. Voor een overzicht verwijzen wij u naar de website van de certificerings- en keuringsinstellingen Hobeon/SKO en DNV GL.
 
Persoonscertificatie
De stichting Beheer Certificering Deskundigen (BCD) treedt namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op als beheersstichting voor het persoonscertificaat Hoger Veiligheidskundige (HVK). 

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter