Congressen Varia Index

In dit menu treft u informatie over diverse congressen waarbij de Nvvk is betrokken.


Congres: Werknemers mentaal fit en veerkrachtig houden
Gehouden op 28 november 2012 te Utrecht
In samenwerking met het Ministerie van SZW, NVAB, BA&O, en NVvA

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter