do 22 mrt 2018 Implementatie EMV-richtlijn in de EU-lidstaten


De Europese richtlijn (2013/35/EU) is inmiddels niet alleen in Nederland geïmplementeerd, door wijziging van het Arbobesluit in juli 2016, maar ook in alle andere EU-lidstaten. Het RIVM publiceerde in februari 2018 een Engelstalige brochure met een overzicht van het EMV-beleid in diverse landen. Daarin kunt u onder andere lezen hoe de verschillende EU-lidstaten omgaan met de grenswaarden en met de afwijkingen in Artikel 10 van de richtlijn. De brochure 'Comparison of international policies on electromagnetic fields' is te downloaden via de RIVM-website:

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Comparison_of_international_policies_on_electromagnetic_fields_2018

Oproep behoeftepeiling brochure 'EMV en medische hulpmiddelen'

Het RIVM publiceerde in 2016 informatiebrochures over deelonderwerpen binnen het thema EMV op het werk (EMV bij lassen, inductieverwarmers en zendinstallaties en meten van EMV). Het RIVM heeft geconstateerd dat er bij werkgevers specifieke vragen leven over bijzondere risico's van EMV voor werknemers met medische hulpmiddelen (passieve implantaten zoals metalen pennen of stents, actieve implantaten zoals pacemakers, en overige medische toestellen). Het RIVM wil hierover in 2018 een brochure met uitgebreidere informatie ontwikkelen en vooraf peilen aan welke informatie de meeste behoefte is. Als u door het RIVM benaderd wilt worden om uw informatiebehoefte over dit onderwerp nader te specificeren, laat u dit dan a.u.b. weten via een E-mail aan: InfoEMV@minszw.nl