Aanmelden Studentlidmaatschap

Vul het formulier in en klik op 'verzend' om u aan te melden voor het studentlidmaatschap.

In dit formulier wordt om informatie gevraagd voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Deze informatie wordt enkel gebruikt wanneer u besluit om het gratis studentlidmaatschap om te zetten naar een betaald lidmaatschap. Het studentlidmaatschap is gratis, er wordt geen contributie berekend tijdens het studentlidmaatschap. 

Aanmelden Studentlidmaatschap

Vul het formulier in en klik op 'verzend' om u aan te melden voor het studentlidmaatschap