Aanmelden Studentlidmaatschap

Vul het formulier in en klik op 'verzend' om u aan te melden voor het studentlidmaatschap.

In dit formulier wordt om informatie gevraagd voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Deze informatie wordt enkel gebruikt wanneer u besluit om het gratis studentlidmaatschap om te zetten naar een betaald lidmaatschap. Het studentlidmaatschap is gratis, er wordt geen contributie berekend tijdens het studentlidmaatschap. 

Aanmelden Studentlidmaatschap