Project Kenniscentrum NVVK

Projectomschrijving
Een belangrijk onderdeel van de hervorming van de NVVK verenigingsorganisatie is het structureel borgen van kennismanagent. Kennis vergaren, delen en uitwisselen is immers de core van de NVVK nieuwe stijl en verdient daarmee een prominente rol in de verenigingsactiviteiten. De NVVK moet hét kenniscentrum worden op veiligheidskundig gebied. Het is daarom van belang dat in kaart gebracht wordt welke kennisbronnen/instanties er in ons land bestaan, welke informatie daar te vinden is en in welke mate uitwisseling/samenwerking met deze instanties mogelijk is. Zo moet er een kennisdatabase ontstaan die de leidende positie van de NVVK op het gebied van kennis over veiligheidskundige vraagstukken bevestigt.

Om invulling te geven aan genoemde structurele borging van kennismanagement start de vereniging een project dat het volgende beoogt:
• Het in kaart brengen van alle bronnen/instanties van veiligheidskundige kennis in de breedste zin van het woord;
• Het in kaart brengen van welke veiligheidskundige kennis, waar te vinden is;
• Het maken van afspraken met deze instanties om te komen tot een optimale uitwisseling/deling van kennis;
• Het inrichten van database voor de leden die al deze kennis makkelijk toegankelijk maakt.

Voor de uitvoering van dit project zoeken wij leden die mee willen doen om dit ambitieuze doel te realiseren. Ervaring op één van de vele veiligheidskundige gebieden is wellicht handig maar niet strikt noodzakelijk. Een brede kijk op het vak en een creatieve blik is voldoende in het multi disciplinaire team dat we willen samenstellen. Projectmanagement ervaring is niet noodzakelijk, het project wordt professioneel ondersteund door de verenigingsmanager. Dat maakt de belasting in tijd niet al te groot, een dag per maand zal het maximum zijn.

Daar krijg je het volgende voor terug:
• Meewerken aan de totstandkoming van een uniek product in veiligheidskundig Nederland
• De mogelijkheid om straks het eindproduct te helpen presenteren, binnen en buiten de vereniging
• Exposure binnen de vereniging als lid van het projectteam
• Exposure in vak media bij de presentatie van het eindproduct

Als je belangstelling hebt om je aan te sluiten bij dit ambitieuze project, neem dan contact op met Verenigingsmanager Rob Bongenaar via rob.bongenaar@veiligheidskunde.nl.