NVVK steunt initiatieven die bijdragen aan veiligheid Oekraïners

Veel inwoners van de Oekraïne zijn het slachtoffer van de oorlog in en rond hun land. Dat kan de NVVK niet zonder gevoelens van ongemak en hulpvaardigheid aan zich voorbij laten gaan. De veiligheid en vrijheid van vele miljoenen mensen staat op het spel.

Vlag Oekraïne


Vanaf het moment van de invasie zijn er hartverwarmende, ontroerende maar bovenal belangeloze initiatieven in het leven geroepen.  Hulp wordt geboden aan de Oekraïne en haar inwoners. Of het nu gaat om het verschaffen van tijdelijk onderdak, het inzamelen en versturen van voedsel en medicijnen naar het getroffen land, vrijwilligerswerk in begeleiding en verzorging van ontheemden, de NVVK wil haar leden steunen die  bijdragen aan de veiligheid van de inwoners van de Oekraïne.

NVVK Oekraïnefonds

Daarom is een NVVK Oekraïnefonds van € 7.000 in het leven geroepen. Dit fonds is bedoeld om NVVK-leden financieel bij te staan in hun initiatieven voor de veiligheid van Oekraïners.  Afhankelijk van de zwaarte van het project kan financiële ondersteuning uit het fonds tot maximaal € 500 worden verstrekt.

NVVK’ers samen voor de veiligheid van Oekraïners

Ben je bezig met of betrokken bij een actie of de voorbereidingen ervan, meld deze dan z.s.m. aan via NVVKvoorOekraine@veiligheidskunde.nl. Omschrijf het project helder en onderbouw de activiteiten met de kosten die je verwacht (of al hebt gemaakt). En doe dat snel. Want wij vermoeden dat vele NVVK‘ers met mooie initiatieven van het fonds gebruik willen maken.

Samen met jullie, onze leden, hopen we op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid van mensen die nu huis en haard gedwongen moeten achterlaten en zich ongelofelijk onveilig voelen.