24-03-2020; Nieuwe maatregelen kabinet

Het COVID-19 virus heeft de wereld in zijn greep. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft ons kabinet, gisteren 23 maart, aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

Daarom heeft het NVVK Hoofdbestuur besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order geen doorgang te laten vinden en ook niets te plannen.

Uiteraard doet het Hoofdbestuur er alles aan om de vereniging draaiende te houden en dat lukt prima met de moderne middelen. Wij hebben veelvuldig op afstand contact met elkaar. Lopende projecten ronden we zoveel als mogelijk af; denk hierbij aan het jaarverslag en financiële verslaglegging 2019. Ook blijven we in deze onzekere tijden actief werken aan de toekomst van de vereniging.

Op dit moment heeft aanpak van het virus de hoogste prioriteit. Saamhorigheid in de samenleving, onder bedrijven en verenigingen is groot en dat zien we ook terug in de aanpak. Vele partners en al dan niet aanpalende verenigingen van de NVVK zijn in overleg met verschillende werkgroepen van verschillende ministeries. Zo helpen o.a. onze deskundigen / vakgroepen de ministeries om gedegen en onderbouwde besluiten te nemen. Wanneer mogelijk berichten wij daarover.

Houd onze website en sociale media en updates per e-mail in de gaten. Wij hebben onze website aangepast om alle relevante informatie omtrent COVID-19 voor u snel en eenvoudig beschikbaar te stellen.

Wij danken iedereen voor de complimenten en positieve berichten die we hebben mogen ontvangen. Dank ook voor het begrip dat ons secretariaat telefonisch minder goed bereikbaar is. Per e-mail is het secretariaat wel goed te bereiken, maar neem alleen contact op wanneer dat nodig is.

Tot slot en ongetwijfeld ten overvloede: Heb vertrouwen in onze overheid en de aanpak van het virus en respecteer de maatregelen.

Namens het voltallige hoofdbestuur wensen wij een ieder veel sterkte, wijsheid en bovenal goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Vincent Grijfrath, secretaris

Terug naar COVID-19 pagina