COVID-19 en de Veiligheidskundige - Nieuwsarchief

 • 01-05-2020
  De voorjaars Algemene Vergadering van 4 juni 2020 gaat niet door en wordt voolopig uitgesteld. Het jaarverslag 2019 en de financiële stukken zullen zo spoedig mogelijk via e-mail en het besloten deel van de website aan de leden ter beschikking worden gesteld. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat: nvvk@veiligheidskunde.nl.

 • 21-04-2020
  In de afgelopen weken heeft Jos Putman namens de NVVK meegewerkt aan meerdere publicaties rondom het COVID-19 virus. Op Arbo-online is gisteren een interview met Jos Putman gepubliceerd. De NVVK praat samen met andere beroepsverenigingen met onder andere de ministeries van SZW en RIVM. Ook in de discussie over het al dan niet, en vooral het juiste gebruik van mondkapjes, weten de overheid en media de NVVK te vinden. Jos Putman is hiervoor de NVVK-afgevaardigde namens de vakgroep PBM. 

 • 15-04-2020
  De tweede speciale editie van Arbo-Inf@ct met 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals over COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid is verschenen en via deze link te lezen.

 • 03-04-2020
  Namens de NVVK heeft Jos Putman een interview gegeven aan NPO Radio 1. Centraal stond de vraag of we in Nederland ook mondkapjes moeten gaan dragen. Het interview is via deze link terug te lezen.

 • 01-04-2020
  Als NVVK willen wij in deze moeilijke en onzekere tijd vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid alle geïnteresseerde professionals toegang geven tot alle beschikbare informatie over COVID-19 op de NVVK website. Omdat toegang tot deze gegevens alleen mogelijk is d.m.v. een lidmaatschap en daarbij behorende inloggegevens, introduceren wij een tijdelijk en gratis NVVK-lidmaatschap.

 • 01-04-2020
  Werkgroep Mondmaskers
  Jos Putman van de Vakgroep PBM is namens de NVVK afgevaardigd in een overleg van SZW over de ontwikkeling van de adembescherming (mondmaskers) die bescherming moeten geven tegen het Corona virus. Aan dit overleg nemen deel: VWS, SZW, NVWZ, NVvA, VVGW, Inspectie SZW, NEN Commissie adembescherming, NVVK Vakgroep PBM. 

 • 30-03-2020
  De Belgische en Nederlandse autoriteiten zijn overeengekomen om grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen een vignet ter beschikking te stellen waarmee zij sneller de grens tussen België en Nederland kunnen oversteken. Het benodigde vignet kan via deze website worden gedownload. 

 • 29-03-2020
  Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.


 • 24-03-2020
  Nieuwe maatregelen kabinet
  Het COVID-19 virus heeft de wereld in zijn greep. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft ons kabinet, gisteren 23 maart, aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

  Daarom heeft het NVVK Hoofdbestuur besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order geen doorgang te laten vinden en ook niets te plannen. Lees verder.

 • 20-03-2020
  Werksessie arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen
  Op 16 maart heeft een werksessie plaatsgevonden met arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen.
  Het ministerie van SZW heeft dit overleg gefaciliteerd. Doel van het overleg was een kennisdeling op te zetten ten behoeve van alle arbo-professionals. De eerste kennisnieuwsbrief is op 21 maart 2020 verschenen en is te vinden via deze link.

 • 20-3-2020
  NVVK - bestuursupdate
  In de weekupdate die alle leden hebben ontvangen heeft het bestuur een update gegeven over COVID-19 en de gevolgen voor de vereniging. Deze update is ook op Linkedin gepubliceerd en terug te lezen via deze link. |

 • 16-03-2020
  Annulering Vakkennisdag 8 april
  Helaas hebben wij ook moeten besluiten om de NVVK-Vakkennisdag, gepland op 8 april, te annuleren. Leden die zich al hadden ingeschreven voor deelname, ontvangen per mail meer informatie.

 • 13-03-2020
  Maatregelen hoodbestuur NVVK i.v.m. coronavirus
  Naar aanleiding van de van de nieuwe landelijke maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19, afgevaardigd tijdens de persconferentie van de Nederlandse overheid en het RIVM op 12 maart, heeft het hoofdbestuur besloten om alle activiteiten tot en met 31 maart te annuleren. Lees verder.

 

Terug naar de COVID-19 pagina