COVID-19 en de Veiligheidskundige - Nieuwsarchief

 • 30-07-2020
  NVVK commissie Wet- en regelgeving: ‘RIE aanpassen vanwege Covid-19’
  Risico-inventarisatie en evaluaties (RIE) en plannen van aanpak (PvA) voldoen niet meer aan de algemene doelstelling van de Arbeidsomstandighedenwet namelijk: tegengaan van de nadelige invloed van arbeid op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Oorzaak is de uitbraak van Covid-19. Om wel aan deze doelstelling van de Arbowet te voldoen moeten RIE en PvA worden aangepast. De NVVK commissie Wet- en Regelgeving zet onder leiding van Rob van Houten de noodzakelijke maatregelen op een rijtje.

  Dit artikel is te lezen op het Kennisportal van de NVVK in de map arbeidsveiligheid. Login op Mijn NVVK om naar het kennisportal te gaan. 

 • 21-07-2020
  Verslag webinar op Kennisportal
  Op het Kennisportal is een verslag gepubliceerd over het webinar van 23 juni. Het artikel is terug te vinden in de categorie "Arbeidsveiligheid". Log in op Mijn NVVK om naar het Kennisportal te gaan...

 • 20-07-2020
  Q&A Webinar 
  “Van Schijnveiligheid naar veiligheid. Wanneer is welk mondmasker geschikt?”

  Tijdens het webinar op 23 juni, over mondkapjes, zijn er veel vragen gesteld. De sprekers hebben na afloop de tijd genomen om de gestelde vragen die tijdens het webinar niet beantwoord konden worden, alsnog te beantwoorden. De vragen en de antwoorden zijn op deze pagina terug te lezen.

 • 06-07-2020
  Kennisnieuwsbrief: COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg - editie juli gepubliceerd

  De vijfde editie van de Kennisnieuwsbrief: COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg is gepubliceerd. U kunt deze via deze website terug lezen.

  De samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg zijn benieuwd naar lezerservaringen. Je bent van harte uitgenodigd om via corona@beroepsziekten.nl te reageren op deze twee vragen:

  • Wat vind je van de Kennisnieuwsbrief COVID-19, draagt hij bij aan de arbeidsgerelateerde zorg en advisering die je levert?
  • Wat zou je de komende periode graag in de kennisnieuwsbrief behandeld zien? Uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom. Dank alvast!


 • 02-07-2020
  Update afschalen maatregelen
  Nu we de ergste periode rondom Corona achter ons gelaten lijken te hebben durven we weer voorzichtig vooruit te kijken. Voorzichtig, omdat de toekomst rondom Corona nog steeds onzeker is; komt er een tweede golf en wat gaan we in de naderde vakantie doen? Ook de vraag of we er verstandig aan doen om weer bijeenkomsten, privé of zakelijk, te gaan bezoeken is een vraag die velen bezighoudt. Zo ook het hoofdbestuur (HB). Lees hier verder. 

 • 29-06-2020
  Opname webinar “Van Schijnveiligheid naar veiligheid. Wanneer is welk mondmasker geschikt?”
  Vorige week organiseerde de NVVK voor het eerst in haar geschiedenis een online bijeenkomst voor haar leden. Meer dan 100 leden namen deel aan het webinar “Van Schijnveiligheid naar veiligheid. Wanneer is welk mondmasker geschikt?”. Het webinar is nu hier op de website terug te kijken.
  Klik hier om het webinar te bekijken. 
 • 05-06-2020
  De NVVK organiseert op 23 juni a.s. van 20.00 tot 21.30 uur, voor het eerst in haar bestaan een onlinebijeenkomst speciaal voor haar leden! Tijdens dit webinar zal het correcte en veilige gebruik van mondkapjes centraal staan. Verschillende interessante sprekers komen aan bod en informeren u over de laatste stand van zaken rondom het gebruik van mondkapjes. 

  Uiteraard is er tijdens dit webinar ook ruimte om vragen te stellen aan de experts. Wie deze experts zijn maken wij op korte termijn bekend. Om deel te nemen dient u zich te registreren. Bent u niet in staat om op het aangegeven tijdstip deel te nemen? Het webinar wordt opgenomen en deze opname wordt gedeeld met de leden.

  Na aanmelding ontvangt u voorafgaand aan de online bijeenkomst een link voor deelname.  Klik HIER om direct aan te melden. Deelname is gratis voor leden.

 • 26-05-2020
  NEN publiceert i.s.m. NVVK Vakgroep PBM aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes (incl. bijlage 1 en bijlage 2). NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product? Het document is voor een belangrijk deel mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van de NVVK Vakgroep PBM die met Modent en RIVM in het taskforce team zaten. 

 • 19-05-2020
  Je wilt niemand besmetten en wilt ook zelf niet besmet raken. Draag je dan een mondkapje of een ander gezichtsmasker? En onder welke omstandigheden is welk masker veilig? Jos Putman en Steven van der Minne, beiden Hoger Veiligheidskundige, schreven een WhitePaper over Maskers, mythen en methoden.

 • 11-05-2020
  De derde editie van de Kennisnieuwsbrief Arboprofessionals is vandaag gepubliceerd. Maandelijks verschijnt er een speciale editie van Arbo-Inf@ct met 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals over COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid ten behoeve van alle arbo-professionals. U vindt een overzicht van alle verschenen edities op deze Covid-19 pagina. 
 • 01-05-2020
  De voorjaars Algemene Vergadering van 4 juni 2020 gaat niet door en wordt voolopig uitgesteld. Het jaarverslag 2019 en de financiële stukken zullen zo spoedig mogelijk via e-mail en het besloten deel van de website aan de leden ter beschikking worden gesteld. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat: nvvk@veiligheidskunde.nl.

 • 21-04-2020
  In de afgelopen weken heeft Jos Putman namens de NVVK meegewerkt aan meerdere publicaties rondom het COVID-19 virus. Op Arbo-online is gisteren een interview met Jos Putman gepubliceerd. De NVVK praat samen met andere beroepsverenigingen met onder andere de ministeries van SZW en RIVM. Ook in de discussie over het al dan niet, en vooral het juiste gebruik van mondkapjes, weten de overheid en media de NVVK te vinden. Jos Putman is hiervoor de NVVK-afgevaardigde namens de vakgroep PBM. 

 • 15-04-2020
  De tweede speciale editie van Arbo-Inf@ct met 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals over COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid is verschenen en via deze link te lezen.

 • 03-04-2020
  Namens de NVVK heeft Jos Putman een interview gegeven aan NPO Radio 1. Centraal stond de vraag of we in Nederland ook mondkapjes moeten gaan dragen. Het interview is via deze link terug te lezen.

 • 01-04-2020
  Als NVVK willen wij in deze moeilijke en onzekere tijd vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid alle geïnteresseerde professionals toegang geven tot alle beschikbare informatie over COVID-19 op de NVVK website. Omdat toegang tot deze gegevens alleen mogelijk is d.m.v. een lidmaatschap en daarbij behorende inloggegevens, introduceren wij een tijdelijk en gratis NVVK-lidmaatschap.

 • 01-04-2020
  Werkgroep Mondmaskers
  Jos Putman van de Vakgroep PBM is namens de NVVK afgevaardigd in een overleg van SZW over de ontwikkeling van de adembescherming (mondmaskers) die bescherming moeten geven tegen het Corona virus. Aan dit overleg nemen deel: VWS, SZW, NVWZ, NVvA, VVGW, Inspectie SZW, NEN Commissie adembescherming, NVVK Vakgroep PBM. 

 • 30-03-2020
  De Belgische en Nederlandse autoriteiten zijn overeengekomen om grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen een vignet ter beschikking te stellen waarmee zij sneller de grens tussen België en Nederland kunnen oversteken. Het benodigde vignet kan via deze website worden gedownload. 

 • 29-03-2020
  Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.


 • 24-03-2020
  Nieuwe maatregelen kabinet
  Het COVID-19 virus heeft de wereld in zijn greep. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft ons kabinet, gisteren 23 maart, aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

  Daarom heeft het NVVK Hoofdbestuur besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order geen doorgang te laten vinden en ook niets te plannen. Lees verder.

 • 20-03-2020
  Werksessie arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen
  Op 16 maart heeft een werksessie plaatsgevonden met arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen.
  Het ministerie van SZW heeft dit overleg gefaciliteerd. Doel van het overleg was een kennisdeling op te zetten ten behoeve van alle arbo-professionals. De eerste kennisnieuwsbrief is op 21 maart 2020 verschenen en is te vinden via deze link.

 • 20-3-2020
  NVVK - bestuursupdate
  In de weekupdate die alle leden hebben ontvangen heeft het bestuur een update gegeven over COVID-19 en de gevolgen voor de vereniging. Deze update is ook op Linkedin gepubliceerd en terug te lezen via deze link. |

 • 16-03-2020
  Annulering Vakkennisdag 8 april
  Helaas hebben wij ook moeten besluiten om de NVVK-Vakkennisdag, gepland op 8 april, te annuleren. Leden die zich al hadden ingeschreven voor deelname, ontvangen per mail meer informatie.

 • 13-03-2020
  Maatregelen hoodbestuur NVVK i.v.m. coronavirus
  Naar aanleiding van de van de nieuwe landelijke maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19, afgevaardigd tijdens de persconferentie van de Nederlandse overheid en het RIVM op 12 maart, heeft het hoofdbestuur besloten om alle activiteiten tot en met 31 maart te annuleren. Lees verder.

 

Terug naar de COVID-19 pagina