Covid-19 en de NVVK

De impact van COVID-19 op onze samenleving is groot. Ook op ons vak heeft COVID-19 grote impact. Wij krijgen daar vragen over binnen van leden. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over de ontwikkelingen rond COVID-19 voor de samenleving en specifiek voor de veiligheidskundigen en risocoprofessionals.

Het NVVK-hoofdbestuur heeft besloten om alle activiteiten tot nader geen doorgang te laten vinden en gezien de onzekere tijden ook niets te plannen. Dit als preventiemaatregel om het besmettingsgevaar en daarmee verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen. 

coronavirus-4833754_1920

Tijdelijk gratis lidmaatschap NVVK voor nieuwe leden

De informatievoorziening en bronnen rondom het COVID-19 virus zijn enorm. Als NVVK hechten wij veel waarde aan correcte informatievoorziening en kennisdeling. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij het belangrijk om correcte en relevante informatie te delen. Daarom hebben wij een openbare COVID-19 pagina op onze website toegevoegd met daarop alle informatie verzameld die relevant is voor de veiligheidskundige en risicoprofessional.

Op het besloten deel van de website is nog meer COVID-19 informatie beschikbaar. Technisch is het op dit moment zo geregeld dat deze bronnen alleen toegankelijk zijn middels een inlog. Als NVVK willen wij juist in deze moeilijke en onzekere tijd vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid alle geïnteresseerde professionals toegang geven tot de beschikbare informatie over COVID-19.

Omdat toegang tot deze gegevens alleen mogelijk is d.m.v. een lidmaatschap en daarbij behorende inloggegevens, introduceren wij een tijdelijk en gratis NVVK-lidmaatschap.

Bekijk deze pagina voor meer informatie en de mogelijkheid om het tijdelijk gratis lidmaatschap aan te vragen.

COVID-19 Updates

Met enige regelmaat publiceert de NVVK in deze periode over het COVID-19 virus en de gevolgen voor de Veiligheidskundige en voor de vereniging. Op deze pagina verzamelen wij de meest recent gepubliceerde berichten. 

 • 26-05-2020
  NEN publiceert i.s.m. NVVK Vakgroep PBM aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes (incl. bijlage 1 en bijlage 2). NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product? Het document is voor een belangrijk deel mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van de NVVK Vakgroep PBM die met Modent en RIVM in het taskforce team zaten. 

 • 19-05-2020
  Je wilt niemand besmetten en wilt ook zelf niet besmet raken. Draag je dan een mondkapje of een ander gezichtsmasker? En onder welke omstandigheden is welk masker veilig? Jos Putman en Steven van der Minne, beiden Hoger Veiligheidskundige, schreven een WhitePaper over Maskers, mythen en methoden.

 • 11-05-2020
  De derde editie van de Kennisnieuwsbrief Arboprofessionals is vandaag gepubliceerd. Maandelijks verschijnt er een speciale editie van Arbo-Inf@ct met 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals over COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid ten behoeve van alle arbo-professionals. U vindt een overzicht van alle verschenen edities op deze Covid-19 pagina. 

 • 01-05-2020
  De voorjaars Algemene Vergadering van 4 juni 2020 gaat niet door en wordt voolopig uitgesteld. Het jaarverslag 2019 en de financiële stukken zullen zo spoedig mogelijk via e-mail en het besloten deel van de website aan de leden ter beschikking worden gesteld. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat: nvvk@veiligheidskunde.nl.

 • 21-04-2020
  In de afgelopen weken heeft Jos Putman namens de NVVK meegewerkt aan meerdere publicaties rondom het COVID-19 virus. Op Arbo-online is gisteren een interview met Jos Putman gepubliceerd. De NVVK praat samen met andere beroepsverenigingen met onder andere de ministeries van SZW en RIVM. Ook in de discussie over het al dan niet, en vooral het juiste gebruik van mondkapjes, weten de overheid en media de NVVK te vinden. Jos Putman is hiervoor de NVVK-afgevaardigde namens de vakgroep PBM. 

 • 15-04-2020
  De tweede speciale editie van Arbo-Inf@ct met 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals over COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid is verschenen en via deze link te lezen.

 • 03-04-2020
  Namens de NVVK heeft Jos Putman een interview gegeven aan NPO Radio 1. Centraal stond de vraag of we in Nederland ook mondkapjes moeten gaan dragen. Het interview is via deze link terug te lezen.

 • 01-04-2020
  Als NVVK willen wij in deze moeilijke en onzekere tijd vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid alle geïnteresseerde professionals toegang geven tot alle beschikbare informatie over COVID-19 op de NVVK website. Omdat toegang tot deze gegevens alleen mogelijk is d.m.v. een lidmaatschap en daarbij behorende inloggegevens, introduceren wij een tijdelijk en gratis NVVK-lidmaatschap.

 • 01-04-2020
  Werkgroep Mondmaskers
  Jos Putman van de Vakgroep PBM is namens de NVVK afgevaardigd in een overleg van SZW over de ontwikkeling van de adembescherming (mondmaskers) die bescherming moeten geven tegen het Corona virus. Aan dit overleg nemen deel: VWS, SZW, NVWZ, NVvA, VVGW, Inspectie SZW, NEN Commissie adembescherming, NVVK Vakgroep PBM. 

 • 30-03-2020
  De Belgische en Nederlandse autoriteiten zijn overeengekomen om grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen een vignet ter beschikking te stellen waarmee zij sneller de grens tussen België en Nederland kunnen oversteken. Het benodigde vignet kan via deze website worden gedownload. 

 • 29-03-2020
  Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

 • 24-03-2020
  Nieuwe maatregelen kabinet
  Het COVID-19 virus heeft de wereld in zijn greep. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft ons kabinet, gisteren 23 maart, aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

  Daarom heeft het NVVK Hoofdbestuur besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order geen doorgang te laten vinden en ook niets te plannen. Lees verder.


 • 20-03-2020
  Werksessie arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen
  Op 16 maart heeft een werksessie plaatsgevonden met arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen.
  Het ministerie van SZW heeft dit overleg gefaciliteerd. Doel van het overleg was een kennisdeling op te zetten ten behoeve van alle arbo-professionals. De eerste kennisnieuwsbrief is op 21 maart 2020 verschenen en is te vinden via deze link.
Nieuwsarchief

Algemene adviezen

Wij adviseren u te allen tijde om de adviezen van het RIVM te volgen en de maatregelen van ons kabinet te respecteren in de aanpak van het virus; thuis en tijdens uw werk.

 

Media & publicaties

 

White papers

 

Kennisnieuwsbrief Arboprofessionals

Maandelijks verschijnt er een speciale editie van Arbo-Inf@ct met 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals over COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid ten behoeve van alle arbo-professionals.

Het Coronavirus roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Worstel jij als arboprofessional met een vraagstuk dat niet in deze lijst staat? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie? Stuur dan een mail naar corona@beroepsziekten.nl.

Bereikbaarheid secretariaat i.v.m. COVID-19

De medewerkers van het secretariaat werken vanuit huis, hierdoor is het secretariaat tot de eerder genoemde datum telefonisch minder goed bereikbaar.

We verzoeken u bij voorkeur via e-mail of via het formulier op de website contact op te nemen.