Bestuur

De NVVK is een landelijke vereniging. De vereniging is georganiseerd in verschillende groepen die actief zijn binnen een of meerdere van de vijf kennisdomeinen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door een secretariaat.

Het huidige NVVK-bestuur:

Kees van der Blom
Jurriaan Cals
Saskia van Dijk
Vincent Grijfrath (secretaris)
Frank Guldenmund
Louis Nijland (penningmeester)
Kees Roelofs (voorzitter)
André Vuijst

Uiteraard is het bestuur niets zonder de leden. De vereniging zijn we met elkaar. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht. Daarom krijgen personen die zich langere tijd binnen een groep of commissie hebben ingezet voor de NVVK als blijk van waardering de titel ‘erelid’ of een ‘Gouden speld’. 

 

  

  

 

Leden

Het merendeel van onze leden is werkzaam op het gebied van de veiligheidskunde in diverse branches zoals het spoor, de bouw, installatiebedrijven, aannemerij, adviesbureaus, offshore, olie en gas industrie, en productiebedrijven.

Het gewone lidmaatschap staat ook open voor hen die nauw verwant zijn met het vakgebied.

Het aantal leden bedroeg eind 2017 2.949, waarvan 2.664 gewone leden.

Knipsel.PNG