Bestuur

De NVVK is een landelijke vereniging. De vereniging is georganiseerd in verschillende groepen die actief zijn binnen een of meerdere van de vijf kennisdomeinen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door een secretariaat.

Contact opnemen met het bestuur kan via e-mail aan het secretariaat.

Het huidige NVVK-bestuur:

 

Kees van der Blom  -
Jurriaan Cals  -
Saskia van Dijk  -
Vincent Grijfrath secretaris
Frank Guldenmund  -
Louis Nijland penningmeester
Kees Roelofs voorzitter
André Vuijst  -

Leden

Uiteraard is het bestuur niets zonder de leden. De vereniging zijn we met elkaar.

Het merendeel van onze leden is werkzaam op het gebied van de veiligheidskunde in diverse branches zoals het spoor, de bouw, installatiebedrijven, aannemerij, adviesbureaus, offshore, olie en gas industrie, en productiebedrijven.

Het gewone lidmaatschap staat ook open voor hen die nauw verwant zijn met het vakgebied.

Het aantal leden bedroeg eind 2017 2.949, waarvan 2.664 gewone leden.

Ereleden

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht. Daarom krijgen personen die zich langere tijd binnen een groep of commissie hebben ingezet voor de NVVK als blijk van waardering de titel ‘erelid’ of een ‘Gouden speld’. 

De NVVK kent de volgende ereleden:

 

H.E. Hans  - Aitink  
R.A.J. Rob van de Bank  
A.R. Andrew  - Hale  
P.J. Piet van der Jagt  
H. Harry  - Jansen  
T. Theo  - Jonkhoff  
D.W. Dim  - Koks  
J.L. Jan de Kroes  
V. Victor  - Roggeveen
R.A. Rob in 't Veld  
A.W. Walter  - Zwaard  

Naast de ereleden is de 'Gouden Speld' aan de volgende leden toegekend:

A.M.M. Wiet  - Baggen
P.A. Peter  - Bakker
R.A.J. Rob van de Bank
A.J.C. Anja  - Brouwer-Latjes
H.F. Henk  - Dolleman
P.J.G.J. Gerd-Jan  - Frijters
A.C.P. Adri  - Frijters
A.R. Andrew  - Hale
R.J. Roelof  - Hazewindus
W.H. Willem van der Horst
P.J. Piet van der Jagt
H. Harry  - Jansen
T. Theo  - Jonkhoff
D.W. Dim  - Koks
W. Wim van de Koppel
J.L. Jan de Kroes
G. Gerrit  - Krommendijk
J.F. Jan  - Lingsma
L.G.H. Louis  - Nijland
R.O.B. Rob  - Poort
H. Henny  - Reudink
A.L. Bob  - Roebeling
V. Victor  - Roggeveen
J.M.J. Richard  - Sanders
P.J.M. Paul  - Settels
J.A. John  - Stoop
T. Tjerk  - Veenstra
R.A. Rob in 't Veld
P.J.M. Peter  - Verdult
L. Louis van Wijk
J.G.J. Jos van Winsen
C.R.H. Rob van Zanen
A.W. Walter  - Zwaard