NVVK-prijs

14_box_documenten

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde kent sinds 1995 jaarlijks prijzen (en/of eervolle vermeldingen) toe aan de auteurs van de beste afstudeerscripties van opleidingen tot middelbare, hogere en postdoctorale veiligheidskundige in het Nederlandse taalgebied.

Opleidingsinstituten die door Hobéon-SKO gecertificeerd zijn, dan wel met toestemming van het hoofdbestuur mogen nomineren, kunnen jaarlijks één scriptie inzenden voor deze competitie. De verantwoordelijkheid voor de keuze van de inzending ligt bij het opleidingsinstituut. Afgestudeerden kunnen niet zelf rechtstreeks inzenden.

Klik hier voor een overzicht van de nominerende instituten.

De oogst van elk jaar wordt door de NVVK-jury beoordeeld volgens reglementair vastgestelde criteria. De NVVK-jury werkt zonder last of ruggespraak en haar beslissingen zijn bindend.


NVVK-jurysecretariaat
mevrouw W.M.J. Mol
tel. 0183 – 637484 of 06 – 47332368 (ook buiten kantooruren bereikbaar) 
e-mail nvvk-jurysecretariaat

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter