ma 22 mei 2017 Veiligheid krijgt zijn vaste plaats in het curriculum

Twintig jaar geleden was er in de opleidingen Chemische Technologie aan universiteiten en hogescholen nog geen aandacht voor veiligheid. Op initiatief van Veiligheid Voorop zijn er nu drie modules ontwikkeld die alle hbo-opleidingen en branches kunnen gebruiken om de veiligheid in de chemieketen te verankeren.

Onder leiding van Benjamin Broeze van de Hogeschool Utrecht zijn drie specialisten aan de slag gegaan om veiligheidsmodules voor hbo-studenten te ontwikkelen. In workshops op 12 mei presenteerden de teamleden Peter Goossen (Dow Chemical) de module General Safety, Marloes Nieuwenhuis (Saxion Hogeschool) de module Process Safety en Juni Daalmans (Brainbased Safety) de module Safety Behavior. Het is de bedoeling dat de modules vanaf komend schooljaar deze bagage meekrijgen in hun opleiding Chemische Technologie.

Bron: Veiligheid Voorop