vr 18 aug 2017 Oproep project Voedselbanken

Voedselbank

Op dit moment is Voedselbank Nederland samen met een team van vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de basis RI&E voor alle Voedselbanken in Nederland (> 170). Geheel in de lijn van de Voedselbanken zal het onderzoek en het ter beschikking stellen het RI&E-instrument volledig op een vrijwillige basis en gratis zijn.

Inmiddels hebben zich vanuit ArboNed, Human Capital Care,  Mensely en oud-cursisten van de Apply-groep een 50-tal adviseurs aangemeld om het onderzoek op vrijwillige basis uit te voeren bij een (of soms meer) Voedselbank(en) verspreid over Nederland.
Mensely stelt gratis het RI&E-instrument RIE-manager beschikbaar en tevens een Hoger Veiligheidskundige als intern-projectleider en lid van het landelijk uitvoerend Team Arbo van de Voedselbanken. De RIE-manager wordt volledig ingericht conform de specifieke activiteiten van Voedselbanken en is web-based. Hierdoor is het mogelijk dat de vragenlijsten digitaal kunnen worden ingevuld en een Plan van Aanpak direct beschikbaar is. Medio september zijn de aanpassingen aan RIE-manager gereed en kunnen we ons voorbereiden op de landelijke uitrol, welke zal gaan plaatsvinden vanaf december dit jaar.

Voor deze landelijke uitrol is Voedselbank Nederland op zoek naar Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten, A&O’ers en BA’ers, die bereid zijn om op vrijwillige basis een of meer Voedselbanken te helpen met de RI&E.

Heeft u interesse: stuur een mailtje met uw NAW-gegevens en de regio waarbinnen u zou willen worden ingezet, naar: arbo@voedselbankennederland.nl