wo 20 dec 2017 Beroepsaansprakelijkheid/bedrijfsaansprakelijkheid

Regelmatig ontvangt de NVVK vragen van leden over de mogelijkheid voor een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De vraag is voorgelegd aan een deskundige van een wereldwijde verzekeraar.

Voor veiligheidskundigen gaat het om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Er bestaat ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Het verschil is dat laatstgenoemde nodig is voor werkzaamheden die te maken hebben met ‘doen’ (bouw, winkeliers etc.) en dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Beroepsaansprakelijkheid is voor werkzaamheden met ‘denken’ (advieswerkzaamheden, architecten etc.) en dekt de gevolgschade door uitoefening van het beroep. Een combi van beide is ook mogelijk bijvoorbeeld de architect die het ontwerp maakt en daarna ook het huis zelf bouwt.
 
Voor beroepsaansprakelijkheid is het van belang een goed beeld te krijgen van wat een veiligheidskundige doet, binnen welke branche en welke risico’s in de uitoefening van het beroep afgedekt dienen te worden. Een enquête onder de leden zou hierbij kunnen helpen.
Gezien het om een collectieve polis gaat, dient die alle af te dekken risico’s te omvatten waarmee een veiligheidskundige te maken zou kunnen krijgen. Dat betekent een uitgebreide en ook kostbare polis voor risico’s, waar een deel van de leden wellicht nooit mee te maken zal krijgen. 

Het bestuur is niet voornemens om collectieve beroepsaansprakelijkheid nader uit te werken en een voorstel te presenteren aan de leden.