NVVK - Vakkennisdag‘ Resilience in de huidige corona-samenleving’

Datum en tijdstip:
2021-01-29T13:00:00 2021-01-29T17:00:00
Locatie:
Online
Adres:


Organisatie:
NVVK Hoofdbestuur
Aanmeldperiode:

In deze tijd van corona wordt een zwaar wissel getrokken op de weerbaarheid en de veerkracht van de samenleving, van groepen en ook van het individu.

Hoe ga je nu met deze tijden om ? Hoe vind je jezelf opnieuw uit ? Alles staat op z’n kop. Je bedrijf (misschien wel je eigen bedrijf) staat op kantelen. Houd ik m’n baan wel en hoe ziet de wereld er morgen uit ? Je kunt je laten leven met angst als brandstof. Het is je niet kwalijk te nemen. En wat voor betekenis hebben die weerbaarheid en veerkracht dan nog ? Zeker als het je zelf allemaal plotseling overkomt. Wat betekent resilience dan in deze tijd ?

Inmiddels zijn we al weer in de tweede corona-golf aangeland. Vaccins geven ons wellicht hoop. Maar ja, een vaccin is ook maar een curatief middel. Als veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten willen we natuurlijk aan bronaanpak doen. Waar komt de ellende vandaan en hoe bestrijden we die? Onze huidige leefwijze, in de breedste zin van het woord, helpt ook al niet om het corona-virus onder controle te krijgen. Sterker nog: onze huidige leefwijzen helpen het corona-virus als nooit te voren om zich te verspreiden. Het virus gedijt.

Uiteraard kunnen we tijdens de vakkennisdag geen oplossingen aanreiken. Wel kunnen we een inkijk bieden in de wereld van wetenschappers, deskundigen en andere mensen die met het corona-virus proberen om te gaan, er iets van proberen te vinden en ons te laten zien hoe het wellicht ook anders kan. Wat kun je doen om je leven zo op de rails te krijgen dat er in de huidige tijd toch te leven valt. Want vergeet niet welke impact het corona-virus allemaal binnen privélevens teweeg kan brengen. Mensen, jong en oud, kunnen volledig ontregeld raken. Er speelt zich allerlei ellende achter de voordeuren af. Wat voor gevolgen dat allemaal op korte en lange termijn teweeg kan brengen laat zich raden. Je leest er regelmatig over en ervaart het wellicht in je directe omgeving.

Tijdens deze vakkennisdag brengen we wetenschap en de werkvloer (in dit geval de gewone wereld van onszelf) bij elkaar en laten wetenschappers en gewone burgers aan het woord die allemaal vanuit hun invalshoek vertellen hoe zij tegen het corona-virus aankijken en hoe ze proberen ermee om te gaan. Wat betekent weerbaarheid en veerkracht voor hen ? Wat doen ze ermee in de praktijk ? Hopelijk kunnen we onszelf hiermee een hart onder de riem steken en proberen een nieuwe richting in dit corona-tijdperk mee te geven.

'Kunnen we resilience een bredere, maatschappelijke betekenis gaan geven in deze pandemische tijd’? Deze vraag staat centraal in een artikel dat NVVK-bestuurslid Kees van der Blom schreef over Resilience en onze samenleving. Het artikel is via deze LINK te lezen.