IAVM-rapporten

boek
Hieronder staat een overzicht van alle rapporten die zijn uitgegeven door de Interuniversitaire organisatie voor Arbeidshygiëne, Veiligheid en Milieu (IAVM).

In het kader van haar voorlichtende taak heeft de IAVM veel van haar adviezen in rapportvorm uitgebracht. Het doel van het uitbrengen van deze rapporten was om de binnen de IAVM verworven kennis niet alleen binnen de eigen instellingen te houden, maar deze uit te dragen zodat ook anderen hier wat aan hebben. Met name instellingen en bedrijven met vergelijkbare problematiek, zoals research-laboratoria, algemene en categoriale ziekenhuizen, hogescholen, enz. kunnen direct baat hebben bij de IAVM-adviezen.

Rapporten waarvan de inhoud nog relevant is of rapporten waarnaar nog geregeld wordt gevraagd, zijn op deze pagina te downloaden. De inhoud van de rapporten en verwijzingen naar wetgeving dateren uit het jaar van uitgifte en zijn mogelijk niet meer actueel!

Alle rapporten zijn in pdf-formaat  en te lezen met Adobe Acrobat.

 1. Absorptiemiddelen (1983)
 2. Kwik aan universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen
 3. Het gebruik van formaline op anatomische afdelingen en de noodzakelijke bouwkundige en technische voorzieningen (1983)
 4. Categoriale indeling en codering van chemische afvalstoffen
 5. Kleine Blusmiddelen (1984)
 6. Afvalstoffen van instellingen voor intramurele gezondheidszorg, proefdier- en microbiologische laboratoria
 7. Inzamelen van chemisch afval afkomstig van instellingen voor onderzoek en onderwijs (1984)
 8. Chemisch afval, wereldmilieudag 1984
 9. Inzamelen en verwijderen van radioactief afval afkomstig van universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen (1985)
 10. Indeling en etikettering van chemisch afval; uniforme regeling
 11. Calamiteitenbestrijding; beschouwing omtrent de interne hulpverleningsorganisatie (1985)
 12. Richtlijnen laserveiligheid voor instellingen voor onderzoek en onderwijs(1985)
 13. Emissies van laboratoria; wereldmilieudag 1985
 14. Consequenties van de invoering van de Arbowet (1985)
 15. Bedrijfsafvalstoffen; wereldmilieudag 1986
 16. Energie, binnenmilieu en veiligheid; wereldmilieudag 1988
 17. De zuurkast nader beschouwd (1988)
 18. Richtlijnen voor het werken met (zeer) toxische stoffen in het laboratorium (1989)
 19. Lege chemicaliënverpakkingen in het afvalstadium (1989)
 20. Microbiologische veiligheidskabinetten klasse II (1990)
 21. Normering van zuurkasten, ook in Nederland? Verslag studiedag 27-11-1990
 22. Biologische veiligheid; films en banddiaseries (1991)
 23. De opzet van een milieuzorgsysteem binnen een universiteit (1991) (3 MB)
 24. Handleiding voor de codering van niet-chemische afvalstoffen(1991) (6 MB)
 25. Universiteit en Arbowet; art. 6: voorlichting en onderricht (1992)
 26. Milieufuncties bij Universiteiten (1992)
 27. Inperkingsniveau's voor laboratoriumwerkzaamheden met gevaarlijke stoffen en micro-organismen (1993) LET OP! 12 MB
  De informatie in dit rapport is niet actueel !!
 28. Ontwerp en inrichting van laboratoriumruimten; aanbevelingen gezien vanuit veiligheidskundig en arbeidshygiënisch perspectief (1995)
  Aanvulling 2010:
  Essentiële aandachtspunten voor architecten, installateurs en adviseurs bij opzetten en beoordeling van PvE, VO en DO (2010)
 29. Milieuvergunningen universiteiten (1998)
 30. Werken op hoogte; RIE voor glasbewassing (2000)
 31. Ventilatievoorzieningen in laboratoria (2001)
 32. LWCA-Video 'Gevaarlijk afval...ook jouw zorg!' (1999)

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter