P bladen

De NVVK stelt via de site de P bladen ter beschikking. Deze zijn echter niet meer rechtsgeldig. Gebruik er van is voor eigen verantwoordelijkheid. 

Alleen P bladen die bij de redactie beschikbaar waren, zijn geplaatst. Mocht u ontbrekende P bladen in uw bezit hebben, dan verzoeken wij u deze aan het secretariaat van de NVVK te mailen.

Bron: P bladen zijn in het verleden uitgegeven door het Ministerie van SZW.

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter