Veelgestelde vragen (FAQ)

Onderstaand vindt u alle vragen die regelmatig aan en over de NVVK gesteld worden onder deze categorieen: Lidmaatschap - Groepen en commissies - Uw gegevens wijzigen - Navigatie - Opleiding en certificatie - Publicatie en promotie. Staat uw vraag er niet bij? Gebruik ons vragenformulier onderaan om uw vraag te stellen. Het secretariaat neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.
Er worden geen inhoudelijke arbo vragen beantwoord.

Lidmaatschap

1. Wat is de NVVK?
De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is hét kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland. Beschermheer van de NVVK is prof. mr. Pieter van Vollenhoven.
2. Voor wie is de NVVK?
De NVVK is een kennisplatform voor iedereen die zich in Nederland beroepsmatig bezighoudt met veiligheid. Dat kan zijn op het gebied van: arbeidsveiligheid, externe veiligheid, sociale veiligheid, zor...
3. Is de NVVK een beroepsvereniging?
Ja, in de kern zijn wij beroepsvereniging, die de gemeenschappelijke belangen van de leden behartigt, deskundigheidsbevordering nastreeft, voorlichting geeft en zorgt voor mogelijkheden tot onderlinge...
4. Welke belangen behartigt de NVVK?
Statutair stelt de vereniging zich ten doel de ontwikkeling van de veiligheidskunde te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de vakkennis van haar leden. Waar mogelijk zal de vereniging bijdragen ...
5. Wie kan lid worden?
Het NVVK-lidmaatschap staat open voor iedereen, die van veiligheid zijn of haar werk heeft gemaakt. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk als bedrijf of ...
6. Wat zijn de voordelen van lid zijn?
Als lid van de groeiende Nederlandse veiligheidsfamilie heeft u toegang tot alle mogelijke informatie op uw vakgebied. U kunt lid worden van een van de basisgroepen, zoals regiogroepen, vakgroepen of ...
7. Welke vormen van lidmaatschap zijn er?
De NVVK kent naast gewone leden, ook het studentenlidmaatschap en het bedrijfslidmaatschap. Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat.
8. Is er een Register voor veiligheidskundigen?
Ja, er is een register. Voor nadere details bezoek de pagina's over het register. Er is ook een speciale pagina met veelgestelde vragen over het register.
9. Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) vóór het eind van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzegging is alleen gel...
10. Kan de contributienota rechtstreeks aan mijn werkgever gestuurd worden?
Nee, dit is niet mogelijk. Een gewoon NVVK-lidmaatschap is altijd op persoonlijke titel. Statutair is vastgelegd dat dan de factuur altijd aan het privéadres wordt verzonden. Alleen bij een bedrijfsli...
11. Wanneer kan ik een bedrijfslidmaatschap aanvragen?
U kunt een bedrijfslidmaatschap aanvragen wanneer drie of meer collega’s, werkzaam bij dezelfde organisatie, lid zijn van de NVVK. Bekijk de contributieregeling voor de voorwaarden en kortingen.

Groepen en commissies

1. Welke commissies en groepen zijn er?
Binnen de NVVK overleggen de leden in basisgroepen die zijn gebonden aan een vakgebied of een regio. Daarnaast zijn er nog enkele commissies en redacties.
2. Wat zijn basisgroepen?
Basisgroepen zijn groepen van NVVK-leden. We maken onderscheid in regiogroepen en specialistische vakgroepen.
3. Kan ik lid worden van meerdere basisgroepen?
U kunt zich voor één regiogroep aanmelden en maximaal drie vakgroepen. Aanmeldingen/wijzigingen kunt u via e-mail aan het secretariaat kenbaar maken. U kunt dit niet zelf via het ledenportaal aanpasse...
4. Hoe kan ik me aan- of afmelden voor een basisgroep?
U kunt dit niet zelf via het ledenportaal aanpassen. Aanmeldingen/wijzigingen kunt u via e-mail aan het secretariaat kenbaar maken. U kunt zich voor één regiogroep aanmelden en maximaal drie vakgroepe...
5. Waar kan ik de presentaties van een bijeenkomst terugvinden?
Presentaties van bijeenkomsten van de basisgroepen worden normaliter geplaatst op het ledenportaal (inloggen vereist).
6. Hoe kan ik contact opnemen met een collega-veiligheidskundige van een bedrijf, specialisme of vakgroep, als ik hem/haar niet persoonlijk ken?
Log in op het ledenportal van de website van de NVVK. Klik op ‘Leden vinden’. Vul de bedrijfsnaam, vakgroep of expertise in en ga na of u één van de namen herkent.

Uw gegevens wijzigen

1. Hoe kan ik mijn inloggegevens opvragen?
Indien u op de link “wachtwoord vergeten” klikt vult u het bij de NVVK bekende voorkeurs e-mailadres in. U ontvangt uw inloggegevens in uw mailbox. Als u niet weet welk e-mailadres bij de NVVK beke...
2. Hoe kan ik mijn persoonlijke of werkgeversgegevens wijzigen?
Een aantal gegevens kunt u zelf via uw eigen profielpagina aanpassen. Na inloggen komt u automatisch op deze pagina terecht. Wijzigingen die u niet zelf kunt aanpassen kunt u aan het Secretariaat door...

Navigatie

Wij zijn hard aan het werk met de opbouw van deze database van veelgestelde vragen. Onze excuses dat wij u over dit onderwerp op deze plek nog geen antwoord kunnen geven. Natuurlijk kan ons secretariaat u waarschijnlijk verder helpen. Gebruik ons online vragenformulier om uw vraag te stellenWij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Opleiding en certificatie

1. Hoe zit het met certificatiepunten?
Wij zijn hard aan het werk met de opbouw van deze database van veelgestelde vragen. Onze excuses dat wij u over dit onderwerp op deze plek nog geen antwoord kunnen geven. Natuurlijk kan ons secretaria...
2. Wat is het register?
Voor nadere informatie over het register kunt u terecht op deze website. Bezoek ook de pagina's over het register waaronder een pagina met veelgestelde vragen over het register.
3. Ik heb mijn veiligheidskundig diploma in het buitenland behaald. Wordt dit ook in Nederland erkend?
Zijn Nederlandse diploma's van veiligheidskundige opleidingen geldig in het buitenland? En zijn buitenlandse diploma's in Nederland geldig?
4. Waar kan ik terecht met vragen die betrekking hebben op (her)certificering?
Voor alle vragen omtrent (her)certificering kunt u contact opnemen met Hobéon.

Publicatie en promotie

1. Kan ik een vacature op NVVK-website laten plaatsen?
Nee, het is niet mogelijk een vacature op de website te plaatsen. Wel kunt u via de zgn. “Ledenservice” via e-mail een vacature onder de NVVK-leden verspreiden. Vraag het secretariaat om de voorwaar...


Staat uw vraag er niet tussen? Vul dan onderstaand formulier in.

 
Organisatie:
Contactpersoon*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail*:
Telefoon overdag*:
Opmerkingen:
Velden met een * zijn verplicht

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter