Veiligheidskunde.nl https://www.veiligheidskunde.nl/cms/showpage.aspx De laatste nieuwsberichten van Veiligheidskunde.nl 3600 2018-04-19T00:00:00Stoffencheck: gevaarlijke stoffen app voor werknemersWerknemers die denken dat ze met een gevaarlijke stof werken, kunnen dit checken met een speciale app, de Stoffencheck. De app, een initiatief van de Inspectie SZW en de FNV, geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: de risico’s, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken.  De app geeft een toelichting bij de pictogrammen die vaak op verpakkingen staan.  Ook legt hij uit wat H- en P-zinnen betekenen, wat de grenswaarden van stoffen zijn, welke tien stoffen het gevaarlijkst zijn en wat je zelf kunt doen om de risico’s te beperken. De app geeft handvatten om de werkgever aan te spreken en te vragen om goede beschermingsmaatregelen. Gevaarlijke stoffen zijn de grootste ziekmaker op de werkplek. Vermoedelijk weten niet alle werknemers wat de risico’s zijn, welke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en wat het gevaar van een bepaalde stof is. De app geeft hierover direct informatie. Op de website van de Inspectie SZW kunt u ook een video bekijken (opent in een nieuw venster). https://www.veiligheidskunde.nl/website-nieuwsbericht/stoffencheck-gevaarlijke-stoffen-app-voor-werknemers2018-04-13T00:00:00Meer aandacht voor kwaliteit risicodeskundigenHet Platform Risicodeskundigheid van het Verbond van Verzekeraars sluit zich aan bij de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Op 13 april lanceert het Platform een eigen vakgroep binnen de vereniging. Daarnaast krijgen risicodeskundigen hun eigen kwaliteitsregister, het register RisicoProfessional (RRP). Het doel is een hogere kwaliteit en meer inzicht voor klanten in de kennis, vaardigheden en competenties van risicodeskundigen.Risicodeskundigen zijn werkzaam voor verzekeraars, verzekeringsmakelaars of adviesbureaus. Ze geven inzicht in mogelijke (schade)-risico’s, verzekeringen en preventie. Mirelle van Gemert, voorzitter van het Platform Risicodeskundigheid: “De huidige kwaliteitstoetsen, zoals de Wft-toets voor verzekeraars en het NIVRE-register, zijn te weinig toegespitst op de hedendaagse eisen die aan risicodeskundigen gesteld worden. In onze zoektocht naar een nieuw kwaliteitskeurmerk zijn we bij de NVVK terechtgekomen. De samenhang tussen risico’s en veiligheid is heel natuurlijk. Bovendien ligt de ambitie van de NVVK in het verlengde van die van ons”. Met het register RisicoProfessional en de samenwerking met de NVVK spreekt het Platform Risicodeskundigheid van het Verbond van Verzekeraars duidelijk uit zich hard te maken voor een aantoonbaar hoger niveau voor klanten. De betrokken partijen zien het als een belangrijke stap naar een betere positionering van risicodeskundigen richting klant en arbeidsmarkt.Het register dient als kwaliteitswaarborg. Geregistreerde risicodeskundigen zijn werkzaam in de verzekeringsbranche, beschikken over de juiste opleiding en hebben succesvol een assessment doorlopen. Iedere vijf jaar wordt opnieuw getoetst of geregistreerden nog aan de eisen voldoen. https://www.veiligheidskunde.nl/nieuwsberichten/meer-aandacht-voor-kwaliteit-risicodeskundigen2018-04-05T00:00:00Nieuwe ArbowetIs alles al op orde?De nieuwe Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten werkgevers voldoen aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen. Uitgelicht: In 6 stappen naar verbeterde Arbozorg met het Stappenplan ArbozorgDoor preventie en Arbozorg goed te regelen, kunnen werkgevers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving én voldoen zij aan de Arbowetgeving. Maar hoe pakken ze dat aan? Het Stappenplan Arbozorg helpt werkgevers om de Arbozorg binnen de organisatie optimaal uit te voeren. Werkgevers kunnen een handige infographic downloaden om direct te zien waar zij met hun organisatie staan. Gebruik ook de digitale toolkit Nieuwe Arbowet Op het Arboportaal staat de digitale toolkit Nieuwe Arbowet: een overzichtelijke verzameling van nuttige factsheets, social media stills, aansprekende posters, bondige animaties en Q&A’s. Gebruik de middelen in deze toolkit om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, goed te informeren over de nieuwe Arbowet. De toolkit wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe voorlichtingsmaterialen. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/arbozorg of download direct de toolkit met alle producten. Communiceer met #nieuwearbowetWe juichen het toe dat de voorlichtingsmaterialen uit de digitale toolkit worden gedownload om te delen. Zet het in voor eigen (social) media en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij (indien mogelijk) ook de hashtag #nieuwearbowet. Contact Heeft u een vraag over de digitale toolkit, neem dan contact op via arboportaal@minszw.nl https://www.veiligheidskunde.nl/nieuwe-arbowet2018-03-22T00:00:00Implementatie EMV-richtlijn in de EU-lidstatenDe Europese richtlijn (2013/35/EU) is inmiddels niet alleen in Nederland geïmplementeerd, door wijziging van het Arbobesluit in juli 2016, maar ook in alle andere EU-lidstaten. Het RIVM publiceerde in februari 2018 een Engelstalige brochure met een overzicht van het EMV-beleid in diverse landen. Daarin kunt u onder andere lezen hoe de verschillende EU-lidstaten omgaan met de grenswaarden en met de afwijkingen in Artikel 10 van de richtlijn. De brochure 'Comparison of international policies on electromagnetic fields' is te downloaden via de RIVM-website: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Comparison_of_international_policies_on_electromagnetic_fields_2018 Oproep behoeftepeiling brochure 'EMV en medische hulpmiddelen' Het RIVM publiceerde in 2016 informatiebrochures over deelonderwerpen binnen het thema EMV op het werk (EMV bij lassen, inductieverwarmers en zendinstallaties en meten van EMV). Het RIVM heeft geconstateerd dat er bij werkgevers specifieke vragen leven over bijzondere risico's van EMV voor werknemers met medische hulpmiddelen (passieve implantaten zoals metalen pennen of stents, actieve implantaten zoals pacemakers, en overige medische toestellen). Het RIVM wil hierover in 2018 een brochure met uitgebreidere informatie ontwikkelen en vooraf peilen aan welke informatie de meeste behoefte is. Als u door het RIVM benaderd wilt worden om uw informatiebehoefte over dit onderwerp nader te specificeren, laat u dit dan a.u.b. weten via een E-mail aan: InfoEMV@minszw.nl https://www.veiligheidskunde.nl/website-nieuwsbericht/implementatie-emv-richtlijn-in-de-eu-lidstaten2018-03-22T00:00:00Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke StoffenWist je dat je ziek kan worden door je werk? Een werkplek waar onveilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen kan leiden tot allergische reacties, astma of zelfs kanker en longziekten. Dit zijn vaak stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken. Of waarvan je niet zou verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Naast veel persoonlijk leed, kost dit de maatschappij en bedrijven ook veel geld. Door hier bewust van te zijn en met gezond verstand te werken, kunnen we in de toekomst veel van dit leed voorkomen. Om goed werken met gevaarlijke stoffen te stimuleren, geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, de komende jaren extra aandacht aan dit onderwerp. Dit gebeurt onder andere met een publiekscampagne. De activiteiten zullen tijdens een congres op 14 mei officieel worden afgetrapt door staatssecretaris Van Ark. Ook de publiekscampagne ‘Werken met Gezond Verstand = Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ wordt hier gelanceerd. Je bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten, of aanwezig zijn bij het congres? Geef je dan op via deze link. Je ontvangt dan meer informatie over de kick-off op 14 mei en de maandelijkse nieuwsbrief. https://www.veiligheidskunde.nl/campagne-veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen